Majoritetsaktieägare i Netmore har ingått avtal om förvärv av över 90 procent av aktierna i Netmore Group AB (publ) och avser att påkalla tvångsinlösen

January 31, 2024

Polar Intelligent Solutions AB (ett dotterbolag till Polar Structure AB), Buildroid AB, Kapitopia AB och Ove Anebygd (”Majoritetsaktieägarna”) har idag överenskommit om att gå samman i ett gemensamt ägarbolag genom att överlåta sina A- och B-aktier i Netmore Group AB (publ) (”Netmore”) till Polar Intelligent Solutions Förvärv AB (”HoldCo”) i utbyte mot aktier i HoldCo. HoldCo kommer efter förvärven inneha cirka 94 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 96 procent av det totala antalet utestående röster i Netmore.

ONS, JAN 31, 2024 23:40 CET

Polar Intelligent Solutions AB (ett dotterbolag till Polar Structure AB), Buildroid AB, Kapitopia AB och Ove Anebygd (”Majoritetsaktieägarna”) har idag överenskommit om att gå samman i ett gemensamt ägarbolag genom att överlåta sina A- och B-aktier i Netmore Group AB (publ) (”Netmore”) till Polar Intelligent Solutions Förvärv AB (”HoldCo”) i utbyte mot aktier i HoldCo. HoldCo kommer efter förvärven inneha cirka 94 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 96 procent av det totala antalet utestående röster i Netmore.

HoldCo avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Netmore och verka för en avnotering av Netmore från Nasdaq First North Growth Market när transaktionerna har verkställts.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 januari 2024 klockan 23:40 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:Netmore Group är en IoT-operatör som bygger ett ledande paneuropeiskt LoRaWAN-nät anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer. Vi erbjuder framtidssäkra lösningar och expertis inom segmenten utilities, properties, energy monitoring & tracking/tracing. Huvudägare är den nordiska infrastrukturinvesteraren Polar Structure.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige, och har sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.