Med anledning av aktuell kommunikation från Polar Structure

June 9, 2023

Netmores huvudägare Polar Structure har i ett aktuellt pressmeddelande tillkännagivit att man förvärvat LoRaWAN-tillgångar och IoT-plattformen SPOT från den franska telekomoperatören Bouygues Telecom.

Förvärvet kommer att ske genom bolaget IoT Networks France, ett bolag som helägs av Polar Intelligent Solutions, som i sin tur är ett dotterbolag till Polar Structure.

Netmore Group och IoT Networks France har med anledning av detta ingått ett avtal avseende operatörstjänster för den förvärvade verksamheten.

Avtalet omfattar en rad olika tjänster som är relaterade till förvärvet, så som exempelvis drift och förvaltning av nätverksinfrastruktur, övervakning av nät, radioplanering vid nätutbyggnad samt underhåll och kundsupport.

Ordervärdet för Netmore Group uppskattas till 23 miljoner SEK under den inledande kontraktsperioden.

Slutförandet av Polar Structures pågående förvärv, som ligger till grund för avtalet mellan Netmore Group och IoT Networks France, är föremål för regulatoriskt godkännande och tekniskt integrationsarbete som beräknas slutföras under tredje kvartalet 2023.

Netmore Group kommer att offentliggöra ytterligare information kring avtalet vid ett senare tillfälle.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9e Juni 2023 klockan 13:00 (CET).


För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Andreas Stenhager

CCO, Netmore Group AB

+46 700 80 88 25 andreas.stenhager@netmoregroup.com

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.