Neptunia Invest väljer Netmore – ramavtal avseende Netmore Proptech Node med inledande ordervärde om 5 MSEK

June 20, 2022

Netmore Group och Slättös huvudägare, Neptunia Invest (Neptunia), har tecknat ett ramavtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Affären har ett initialt ordervärde om 5 MSEK, och målsättningen är att fram till och med 2025 bland annat erbjuda samtliga fastigheter i intressesfären installation av Netmore Proptech Node. Arbetet påbörjas omgående.

Neptunia Invest väljer Netmore – ramavtal avseende Netmore Proptech Node med inledande ordervärde om 5 MSEK

Netmore Group och Slättös huvudägare, Neptunia Invest (Neptunia), har tecknat ett ramavtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Affären har ett initialt ordervärde om 5 MSEK, och målsättningen är att fram till och med 2025 bland annat erbjuda samtliga fastigheter i intressesfären installation av Netmore Proptech Node. Arbetet påbörjas omgående.

Netmores produkt- och tjänsteutbud blir en viktig del av Neptunias utveckling av digitala infrastruktur inom sin vertikal av fastighetsinvesteringar

Netmores produkt- och tjänsteutbud är skräddarsytt med utgångspunkt i att skapa direkta värden i stora fastighetsbestånd. Utöver att leverera skalbar digital infrastruktur som håller hög industristandard vad gäller tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och säkerhet, så erbjuder Netmores plattform en lång rad konkreta tekniska lösningar som samtliga omfattas av ramavtalet. Exempelvis:

  • IoT-nätverk baserat på LoRaWAN
  • Cybersäkert tekniskt nät
  • Bredbands- och TV-tjänster till hyresgäster
  • WiFi-nätverk
  • 4G & 5G inomhusnät

 

”Genom vårt huvudägande i Slättö och därigenom delägande i ibland annat Evolv, Klippudden och SIBS så förvaltar Neptunias intressesfär nordiska fastigheter värda över 20 miljarder kronor. Tillsammans med Netmore vill vi genom detta ramavtal underlätta för våra företag att välja den tjänst som vi anser är i framkant i marknaden”,
säger Johan Karlsson, grundare, Neptunia Invest

”Tillsammans med Neptunia inleder vi nu ett nära samarbete med en mycket tydlig målbild att värdeförädla genom digitalisering. Detta är början på en resa som kommer innebära att parterna tillsammans tar tätposition inom fastighetsdigitalisering, där Netmores teknik och lösningar lägger grunden för en framtidssäker digital infrastruktur.

 säger Ove Anebygd, CEO, Netmore

Digital upprustning av fastighetsbestånd öppnar för ökade intäkter, sänkta kostnader och förstärkt hållbarhetsarbete

Genom att ta ett helhetsgrepp om fastighetsbeståndets digitala infrastruktur påbörjas arbetet med att planera för implementationen av de olika tillämpningar som Netmore tillsammans med sitt partnernätverk erbjuder. Dessa är exempelvis:

  • Individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten
  • Fläktsystem som automatiskt reglerar luftgenomströmning i syfte att skapa en hög luftkvalitet och effektiv energiförbrukning
  • Vattenskadeförebyggande teknik
  • TV- och bredbandslösningar av hög kvalitet som ökar valfriheten för hyresgäster

Netmore Proptech Node & Netmore LoRaWAN – Möjliggör cybersäker konnektivitet, datainsamling och bredband för fastigheter och hyresgäster

Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node möjliggör tillsammans med Netmore LoRaWAN för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen medför. Fastighetsägare får en full visibilitet och kontroll över beståndets digitala miljö kombinerat med en framtidssäkrad digital infrastruktur som öppnar för både effektiviserad förvaltning och förbättrat driftnetto genom nya digitala intäktsströmmar.

 

——

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 klockan 08:30 (CET).

——

 

Kontaktuppgifter:

Johan Karlsson, Grundare,  Neptunia Invest
E-post: johan.karlsson@neptuniainvest.se

 

Ove Anebygd, CEO Netmore Group
Tel: +46 705 195 798
E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90