Netmore avslutar likviditetsgaranti

June 17, 2020

Netmore Group AB har per idag den 17 juni 2020 sagt upp avtalet som ingicks den 14 juni 2017 med Mangold Fondkommission AB om uppdrag som likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin har varit att främja likviditeten i aktien samt minska volatiliteten och därmed underlätta handeln.

Netmore avslutar likviditetsgaranti

Netmore Group AB har per idag den 17 juni 2020 sagt upp avtalet som ingicks den 14 juni 2017 med Mangold Fondkommission AB om uppdrag som likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin har varit att främja likviditeten i aktien samt minska volatiliteten och därmed underlätta handeln.

Likviditeten i aktien bedöms vara god samt att marknadsplatsens övriga villkor anses vara uppfyllda, varför behovet av en likviditetsgarant inte längre bedöms finnas.

Mangold Fondkommission AB kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till den 16 december 2020.

För ytterligare information, kontakta: Thomas Plate, CFO Tel: 0768 – 949 239

E-post: thomas.plate@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm Hemsida: www.netmoregroup.com

Om Netmore Group
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett
operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre
energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i
Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50