Netmore avyttrar affärsområdet M2M till mobil- och IoT-operatören Melita

January 26, 2023

Den maltesiska telekomoperatören Melita Ltd (Melita) förvärvar Netmore Groups helägda dotterbolag Netmore M2M AB (Netmore M2M). Affären inbringar en initial kontant köpeskilling om 1,75 miljoner EUR (ca 19,6 miljoner SEK), och därtill finns en villkorsbaserad kontant tilläggsköpeskilling som kan uppgå till ytterligare 2,6 miljoner EUR (ca 29 miljoner SEK). Parterna har träffat en överenskommelse den 26 januari 2023, och tillträde sker omgående.

Netmore avyttrar affärsområdet M2M till mobil- och IoT-operatören Melita

Den maltesiska telekomoperatören Melita Ltd (Melita) förvärvar Netmore Groups helägda dotterbolag Netmore M2M AB (Netmore M2M). Affären inbringar en initial kontant köpeskilling om 1,75 miljoner EUR (ca 19,6 miljoner SEK), och därtill finns en villkorsbaserad kontant tilläggsköpeskilling som kan uppgå till ytterligare 2,6 miljoner EUR (ca 29 miljoner SEK). Parterna har träffat en överenskommelse den 26 januari 2023, och tillträde sker omgående.

Netmore Group startade affärsområdet Netmore M2M under 2019 i samband med att den dåvarande verksamhetsstrategin tog sikte på den snabbväxande europeiska marknaden för simkortsbaserad IoT-uppkoppling. Dotterbolaget har växt kontinuerligt sedan bildandet, och har idag över 300 kunder i över 30 länder.

Transaktionen medför att dessa kunder kommer få tillgång till ytterligare verktyg för utrullning av SIM-kortsbaserade IoT-projekt genom Melitas M2M-portal som erbjuder utökad funktionalitet, omfattande IoT SIM-roaming samt ytterligare säkerhetsalternativ. Melita är licensierad och reglerad på Malta och driver sin internationella IoT-verksamhet under varumärket melita.io (www.melita.io).

Tilläggsköpeskillingen kommer att beräknas baserat på EBITDA för Netmore M2M 2023 (tilläggsköpeskilling 1) och första halvåret 2024 (tilläggsköpeskilling 2).

Resultatpåverkan och övriga ekonomiska effekter av affären

Försäljningen av Netmore M2M inbringar i ett första skede 1,75 miljoner EUR (ca 19,6 miljoner SEK), till Netmore Group. Reavinsten kommer redovisas som finansiell intäkt under första kvartalet 2023.

Tilläggsköpeskilling 1 kommer givet måluppfyllnad att tillfalla Netmore Group under Q1 2024 och tilläggsköpeskilling 2 under Q3 2024.

Avyttringen medför samtidigt minskad kvartalsomsättning om ca 1,1 MSEK för Netmore Group. Avyttringen beräknas inte ha någon betydande effekt på EBIT för koncernen.

Om Melita

Melita har över 30 års erfarenhet inom de mest tekniskt avancerade telekommunikationstjänsterna. Melita tillhandahåller smarta lösningar för företag och kombinerar rikstäckande fiber och 5G-mobilnät över hela Malta. Internationellt levererar melita.io flexibla, digitala IoT-anslutningslösningar baserade på mobil eller LoRaWAN till kunder runt om i Europa och Nordamerika.

 

”Försäljningen av Netmore M2M är ytterligare ett steg i vår strategiska fokusering på vårt snabbast växande affärsområde IoT/LoRaWAN. Försäljningen innebär ett betydande kapitaltillskott till vår verksamhet och även början på ett samarbete med Melita.

Vi är glada att Netmore M2M får en mycket väl lämpad ägare som fortsatt kan förvalta och utveckla verksamheten till gagn för kunderna,”
säger Andreas Stenhager, Chief Commercial Officer, Netmore Group

 

”Förvärvet av Netmore M2M kommer att ytterligare stärka vår snabbväxande verksamhet för SIM-baserad IoT-konnektivitet genom att bidra med kunder från hela Europa. Samarbetet med Netmore kommer också att vara ett strategiskt inslag i vår framtida expansion,”
förklarar Harald Roesch, CEO Melita Ltd

 

Informationen är sådan som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), genom nedan angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 januari 2023 klockan 12:00 CET.

 

Kontaktuppgifter:

Andreas Stenhager, Chief Commercial Officer, Netmore Group AB

Tel: + 46 700 80 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

Steve Mallia, Media Insiders

Tel: +356 7943 0026

Email: smallia@mediainsiders.com.mt

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.