Netmore breddar sitt nordiska erbjudande inom området uppkopplade fastigheter tillsammans med Newsec

August 18, 2020

Ökad digitalisering av fastigheter med fler uppkopplade komponenter ställer ökade krav på enkel, flexibel och säker uppkoppling av fastigheter. 

Netmore breddar sitt nordiska erbjudande inom området uppkopplade fastigheter tillsammans med Newsec

Ökad digitalisering av fastigheter med fler uppkopplade komponenter ställer ökade krav på enkel, flexibel och säker uppkoppling av fastigheter.

Netmore och Newsec kommer i ett partnersamarbete genomföra installation och uppkoppling av en fastighet i Norge med hjälp av Netmores nyutvecklade nätverksprodukt Proptech-nod, som utgör ett första steg mot att erbjuda effektiv uppkoppling av Newsecs hela fastighetsbestånd. Fastighetsägaren kommer under hösten att utvärdera produkten som möjliggör digitalisering och uppkoppling av fastigheter på ett säkert, strukturerat och skalbart sätt.

Dagens fastigheter innehåller fler uppkopplade system än tidigare, det finns en efterfrågan att dessa olika digitala system ska kunna samverka.Det skapar i sig möjlighet att bygga fler integrerade tjänster för hyresgäster och effektivisera driften av fastigheter.

Netmores Proptech-nod installeras i fastigheten och ökar den digitala säkerheten. Noden gör det enkelt att öka kapacitet och funktionalitet efter hand som allt fler delsystem kopplas upp, fler funktioner automatiseras och hyresgästernas förväntningar ökar. Genom noden tilldelas varje system rättigheter att kommunicera med internet och all trafik loggas. Detta ger fördelar vid förvaltning av en enskild fastighet och effekten blir ännu större vid förvaltning av större bestånd eftersom det går att harmonisera drift och övervakning av en brokig struktur via Netmores Proptech-nod och dess bakomliggande system.

Enkel och flexibel uppkoppling av fastigheter är det fundament som möjliggör snabbare test och utveckling av applikationer, som i sig är det som skapar värde för slutanvändarna. Newsec ser ett ökande behov av säkra lösningar för att koppla upp fastigheter. Vi har en stor nordisk kundbas där de flesta sitter med ett gemensamt problem: Hur digitaliserar vi våra fastigheter på ett säkert och kostnadseffektivt sätt? Netmore är banbrytande i sitt sätt att se på marknaden där kontrollen över det som sker i fastigheten flyttas tillbaka från tidigare tjänste- och nätägare, till fastighetsägaren själv. Detta utan att man behöver bygga upp någon stor IT-verksamhet”, säger Tobias Larsson, Head of Business Development, Newsec Property Asset Management AB

Vi ser ett stort intresse och behov på marknaden för nätverksprodukter som ger både kontroll och säkerhet och inte minst för vår Proptech-nod. Framförallt när vi pratar om att säkra konnektiviteten till fastigheter som spänner över flertal nätverksteknologier. Som fastighetsägare kommer man behöva lösningar som tar helhetsgrepp runt uppkoppling och digitalisering. Att bygga detta själv som man historiskt sett gjort blir alldeles för kostnadsdrivande och det har vi sett hämmar digitaliseringen. noden och dess bakomliggande system är designad och dimensionerad för att på väldigt kort tid kunna koppla upp tusentals byggnader.” 

säger Johan Jober, CTO på Netmore Group AB.

Mer om Netmores Proptech-nod

Proptech-noden förser fastigheten med en modulbaserad teknologi som behövs för att en eller flera byggnader ska anses vara uppkopplade. Produkten kan installeras och aktiveras på under 2 timmar av till exempel fastighetsförvaltaren. Produktens hårdvara är modulbaserad och bygger på standardiserade och existerande hårdvaruprodukter av mycket hög kvalité och ger ingen inlåsningseffekt. Netmores bakomliggande system förser sedan noden med intelligens, villkor och regler. Genom Proptech-noden kan fastighetsägaren och dess partners fördela och kontrollera vem som har tillgång till vilket nät, system, applikation och tjänst.

För mer information,

Edward Rassmus, edward.rassmus@netmoregroup.com

Johan Jober, johan.jober@netmoregroup.com

Tobias Larsson, tobias.larsson@newsec.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se