Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) i Storbritannien

August 11, 2021

IoT-operatören Netmore påbörjar en omfattande satsning på att bygga ett rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) i Storbritannien. Lanseringen är en del av en internationell utrullningsplan för Netmores nätverksinfrastruktur, där även Irland och Sverige ingår. Det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätverket med landsomfattande täckning i Storbritannien bygger på ökad efterfrågan på storskalig kostnadseffektiv IoT-konnektivitet.

Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) i Storbritannien

IoT-operatören Netmore påbörjar en omfattande satsning på att bygga ett rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) i Storbritannien. Lanseringen är en del av en internationell utrullningsplan för Netmores nätverksinfrastruktur, där även Irland och Sverige ingår. Det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätverket med landsomfattande täckning i Storbritannien bygger på ökad efterfrågan på storskalig kostnadseffektiv IoT-konnektivitet.

Den internationella expansionen av Netmores IoT-nät utgör en del av en strategi som tar sikte på att förse både globala och lokala IoT-bolag med kostnadseffektiv, robust och pålitlig uppkoppling. Infrastrukturen är särskilt ämnad för att koppla upp miljontals enheter inom ett stort antal branscher och sektorer.

Netmore har genom dotterbolag, samarbetsavtal och kundavtal varit verksamt i Storbritannien sedan början av 2020.

 

Internationellt framgångsrecept för IoT introduceras i Storbritannien

I samband med den officiella lanseringen väljer Netmore att introducera fyra tillväxtkoncept med vilka man haft framgång på den svenska marknaden. Koncepten är framtagna för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för tillväxt hos företagets befintliga och presumtiva samarbetspartners inom IoT.

 

LoRaWAN – Täckningsgaranti

För tjänsteutvecklare inom IoT erbjuder Netmore att anpassa nätutbyggnaden efter den utrullningsplan som är framtagen för deras applikationer och sensorer. Netmore bygger LoRaWAN för att säkerställa att projektet får den täckning som behövs för att IoT-lösningen ska kunna skapa avsedd nytta för slutanvändaren.

 

LoRaWAN – Testa utan kostnad (plattform inkluderad)

Tjänsteutvecklare och andra aktörer får möjlighet att testa hela Netmores LoRaWAN-erbjudande utan kostnad. Fem enheter kan kopplas upp under tre månader, och Netmores fullständiga IoT-plattform ingår. Plattformen ger möjlighet att styra och kontrollera enheterna, samtidigt som ett fullskaligt och cybersäkert tvåvägs-API gör det möjligt att integrera IoT-lösningen efter behov.

 

Integrerad IoT-konnektivitet i IoT-lösningar

Netmores samarbetspartners (exempelvis tjänsteutvecklare inom IoT och sensortillverkare) har möjlighet att skapa och paketera kommersiellt gångbara IoT-lösningar där uppkopplingen integreras fullt ut i kostnaden för lösningen. Att frågan om kostnad för konnektivitet hanteras i ett tidigt skede i IoT-projekten borgar för en smidig process när projektet går från pilotfas till skarp leverans.

 

Förse IoT-enheter med uppkoppling innan de når marknaden

För sensortillverkare, distributörer och generalagenter erbjuder Netmore möjligheten att integrera åtkomst till IoT-nätet för varje enhet redan innan enheterna har nått marknaden. Enheterna kontrolleras med Netmores IoT-plattform, med vilken användaren även kan generera och distribuera underkonton till samarbetspartners som exempelvis återförsäljare och tjänsteutvecklare.

”LoRaWAN växer snabbt fram som den viktigaste och mest mångsidiga standarden för IoT-nätverk. Det blir också allt tydligare att professionella och industriella användare ser tillgången till ett carrier grade-klassat nätverk som avgörande för storskaliga projekt som verkligen drar nytta av denna spännande teknik, säger Stefan Stanislawski, verkställande direktör för Netmore i Storbritannien.

 

Netmore – Medlem i LoRa Alliance® roaminginitiativ

Netmore är en av 26 utvalda operatörer som ingår i ett internationellt samarbete som nu möjliggör för sömlös roaming mellan 27 länder. LoRaWAN-roaming blir tillgängligt mellan både publika och privata nätverk, och öppnar upp för en rad nya IoT-tillämpningar, både inom spårning, logistik och för andra sammanhang där kombinationen av nätverksöverskridande mobilitet och konnektivitet är en förutsättning.

“Det är mycket spännande att se Netmores snabba expansion av LoRaWAN-nätverk runt om i världen, kompletterat med dess deltagande i LoRa Alliance roaminginitiativ”, säger Donna Moore, VD och ordförande för LoRa Alliance. ”Denna typ av samarbete är vad LoRa Alliance handlar om, vilket förenklar för distribution av lösningar som bygger på LoRaWAN-teknik. Netmores olika tjänsteerbjudanden förenklar storskalig utrullning genom att erbjuda lösningar för flera olika typer av aktörer. ”

 

IoT-företag: Efterfråga LoRaWAN-konnektivitet till ditt IoT-projekt idag

Vi ser fram mot att inleda en dialog med IoT-utvecklare för att diskutera projekt och anpassa nätinfrastrukturens utbyggnad efter våra samarbetspartners geografiska behov av konnektivitet.

Sammanfattningsvis innebär lanseringen i Storbritannien att Netmore tar ytterligare ett steg för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att förverkliga IoT-projekt som har kapacitet och potential att bidra med stor positiv samhällspåverkan. IoT-nätets storskalighet medför att tjänsteutvecklare får den geografiska täckning som krävs för att projekten ska nå lönsamhet.

LoRaWAN® och LoRa Alliance® används med tillstånd från LoRa Alliance®.

För mer information om Netmores LoRaWAN-lösningar i Storbritannien och Irland, vänligen kontakta

Stefan Stanislawski, Managing Director, Netmore Storbritannien

stefan.stanislawski@netmoregroup.com

Vadim Lyu, Försäljningschef, Netmore Storbritannien och Irland

vadim.lyu@netmoregroup.com

 

För mer information gällande Netmores internationella utrullningsplan för LoRaWAN, vänligen kontakta

Arti Ots, Chief Strategy Officer, Netmore Group

arti.ots@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90