Netmore en av 26 utvalda operatörer när LoRaWAN®-roaming möjliggörs mellan över 25 länder

January 26, 2021

Netmore, som bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, är en av 26 utvalda operatörer som ingår i ett internationellt samarbete som nu möjliggör för sömlös roaming mellan 27 länder. LoRaWAN-roaming blir tillgängligt mellan både publika och privata nätverk, och öppnar upp för en rad nya IoT-tillämpningar, både inom spårning, logistik och för andra sammanhang där kombinationen av nätverksöverskridande mobilitet och konnektivitet är en förutsättning.

Netmore en av 26 utvalda operatörer när LoRaWAN®-roaming möjliggörs mellan över 25 länder

Netmore, som bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, är en av 26 utvalda operatörer som ingår i ett internationellt samarbete som nu möjliggör för sömlös roaming mellan 27 länder. LoRaWAN-roaming blir tillgängligt mellan både publika och privata nätverk, och öppnar upp för en rad nya IoT-tillämpningar, både inom spårning, logistik och för andra sammanhang där kombinationen av nätverksöverskridande mobilitet och konnektivitet är en förutsättning.

”Detta är ett stort och välkommet steg i riktning mot att LoRaWAN blir den dominerande globala accessteknologin för IoT, och det skapar möjligheter för oss att redan nu börja diskutera med kunder och samarbetspartners som har en internationell marknad. I takt med att miljontals enheter kopplas upp växer behovet av samverkan mellan dedikerade IoT-operatörer som i ett internationellt perspektiv möjliggör för landsöverskridande tjänster. LoRa Alliance® roaming-initiativ ligger helt i linje med Netmores strategi att bygga det svenska nationella IoT-nätet”, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

Parallellt med de internationella samarbeten där Netmore är delaktig i etablerandet av LoRaWAN som global standard för säker och pålitlig LPWAN-uppkoppling, så sker utrullningen av det rikstäckande svenska IoT-nätet. Nyligen förvärvades Talkpools IoT-nät, och därtill har Netmore genom samarbetet med Polar Structure och samägda nätbolaget Netmore Polar förvärvat tolv master som kommer utrustas med LoRaWAN-gateways som medför att nätet växer.

”I samband med att vi lanserade satsningen på nationell täckning i Sverige så såg vi direkt en effekt i form av ett ökat intresse hos tjänsteleverantörer inom IoT som fick helt nya geografiska förutsättningar för sin verksamhet. Nu sker detta igen, och vi ser fram emot att kunna erbjuda en än mer vidgad marknad för våra samarbetspartners.”, säger Fredrik Skoglund, LoRaWAN-ansvarig Netmore.

Initiativet till internationell roaming leds utav samverkansorganisationen LoRaWAN Alliance, och involverar utöver Netmore operatörer i länder som Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Belgien. LoRaWAN Alliance övergripande strategi är att tillgängliggöra och förenkla användningen av tekniken.

 

Netmore bygger rikstäckande LoRaWAN-nät

Aktuell status för Netmores pågående arbete med att bygga ett landsomfattande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknik kan sammanfattas enligt följande:

  • Cirka 80 kommuner är anslutna, eller har tecknat avtal där Netmore kommer att leverera samt agera operatör för nätverket.
  • Netmore Polars förvärv av tolv master från Växjö Radiosystem utvidgar nätet ytterligare i samband med att fler gateways installeras.
  • Ytterligare cirka 100 gateways på strategiskt viktiga platser tillförs i och med förvärvet från Talkpool, något som utökar IoT-nätets geografiska täckning.
  • Netmores arbete att tillsammans med Polar Structure bygga det landsomfattande nätet pågår löpande, och följer en strategisk plan som baseras på geografi, efterfrågan på konnektivitet och framtida digitaliseringsbehov.
  • Tillväxten av uppkopplade enheter i Netmores IoT-nät löper parallellt med nätutbyggnaden, och innebär att företagets månatligen återkommande intäkter successivt växer i takt med att allt fler enheter kopplas upp.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd, CEO
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com

Fredrik Skoglund, Ansvarig LoRaWAN
Tel: +46 705 145 959
fredrik.skoglund@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90