Netmore etablerar LoRaWAN i Polen

March 28, 2023

ECN, som samägs av Netmore och Netmores huvudägare Polar Structure, startar ett joint venture-bolag med polska LoRaWAN-aktören Netemera för etablering av storskalig LoRaWAN i Polen. Det nya bolaget intensifierar samtidigt den kommersiella bearbetningen av polska marknaden, där Netemeras lösningar blir en central del av tillväxtstrategin som initialt fokuserar på att ta marknadsandelar inom lösningar för bl.a. vatten, gas, fjärrvärme och spårning.

ECN, som samägs av Netmore och Netmores huvudägare Polar Structure, startar ett joint venture-bolag med polska LoRaWAN-aktören Netemera för etablering av storskalig LoRaWAN i Polen. Det nya bolaget intensifierar samtidigt den kommersiella bearbetningen av polska marknaden, där Netemeras lösningar blir en central del av tillväxtstrategin som initialt fokuserar på att ta marknadsandelar inom lösningar för bl.a. vatten, gas, fjärrvärme och spårning.

Netmores LoRaWAN-expansion kombineras med ”coverage on demand”

Det nystartade samägda bolaget kommer inom kort att erbjuda täckning inom ett flertal strategiskt viktiga områden, med initialt fokus på de största polska städerna.

Netmore kommer, i likhet med hur man arbetar på övriga europeiska marknader, även erbjuda ”coverage on demand”, vilket innebär att storskaliga IoT-projekt kan planeras och driftsättas inom områden som idag saknar täckning. Således erbjuds det redan vid lansering täckning på hela den polska marknaden, för storskaliga projekt.

IoT-konnektivitet med fokus på vatten, gas och fjärrvärme

Parallellt med nätutbyggnaden inleds en kommersiell satsning på den polska marknaden för uppkopplade mätare. Bearbetningen sker initialt med ett tydligt fokus på vatten-, gas och fjärrvärmebolag, vilka tillhör områden där efterfrågan på LoRaWAN-konnektivitet är hög.

Etableringen på den polska marknaden innebär även att Netmores befintliga kunder och samarbetspartners på den europeiska marknaden kan expandera genom att erbjuda sina tjänster och lösningar till ytterligare en lukrativ IoT-marknad.

Goda förutsättningar för tillväxt på den polska marknaden

Förutsättningarna på den polska marknaden präglas av ett ökande digitaliseringstrend som drivs primärt av ökat fokus på resurseffektivitet. 80 procent av de polska hushållen är idag anslutna till antingen gas- eller fjärrvärmenätet för uppvärmning, vilket ger gynnsamma förutsättningar för smart mätning baserad på Netmore LoRaWAN.

Vidare har Netemera ett befintligt kommersiellt momentum vars insatser omgående riktas till det nya samägda bolaget, vilket skapar en stor kommersiell uppsida som kommer att bidra till sensortillväxt i nätet över tid.

“Samarbetet med Netemera i Polen innebär att vi fortsätter vår framgångsrika europeiska etableringsstrategi som bygger på att kombinera utrullning av LoRaWAN-infrastruktur med en tydlig kommersiell bearbetning som tar fokus på områden med stor tillväxtpotential. Pålitlig och kostnadseffektiv LoRaWAN utgör en hörnsten när smart mätinfrastrukttur etableras i allt större utsträckning runt om i Europa, och vi är glada att vår teknik och våra lösningar nu erbjuds i Europas femte största land sett till befolkningsmängd.”,
säger Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

“Vi är glada över att bidra med vår expertis inom utbyggnaden av LoRaWAN-nätverk och vår kunskap om den polska marknaden till Netmore. Vår affärsexpertis, i kombination med Netmores infrastruktur och dess partners, gör att vi kan erbjuda skräddarsydda IoT-lösningar som uppfyller våra kunders specifika behov.

Vårt partnerskap med Netmore är en fantastisk möjlighet att driva innovation och tillväxt inom IoT-branschen i Polen. Genom att kombinera våra unika styrkor kan vi tillhandahålla högkvalitativa, heltäckande IoT-lösningar till företag i hela regionen. Vi är glada över att arbeta tillsammans för att hjälpa våra kunder att nå sina mål och ligga före konkurrenterna.”,
Laurent Thiriaux, President, Netemera

Netmore – en europeisk LoRaWAN-operatör

Netmore och European Connectivity Networks har under 2022 initierat en omfattande expansion av LoRaWAN i Europa. Man erbjuder nu LoRaWAN i, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Sverige Irland, Nederländerna, och Danmark. Därtill finns roamingavtal som ger täckning även i Finland och i Schweiz. Sammantaget innebär detta att Netmores nätutbyggnad ger en marknadsnärvaro i tio länder med en total befolkning om cirka 200 miljoner invånare.

Nätutbyggnaden, som kombineras med Netmores europeiska ’coverage guarantee’ och ’coverage on demand’ möjliggör för driftsättning av rikstäckande IoT-projekt inom respektive land. Vidare öppnar Netmore, ECN och Polar Structure även dörrar för storskalig samhällsnyttig IoT som spänner över flera länder i Europa.


Kontaktuppgifter:

Ove Anebygd / CEO / Netmore Group

Telefon: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com

Laurent Thiriaux / President / Netemera

E-post: hello@netemera.com


Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.