Netmore får beställning från Bonava för WiFi i flerbostadshus

October 10, 2018

Netmore Group AB (publ) har kompletta lösningar för mobiltäckning i flerbostadshus, som ger fastighetsägare och boende tillgång till robusta och pålitliga trådlösa nät. Ordern från Bonava gäller WiFi i en BRF på drygt 60 lägenheter, som likt många andra BRF:er har problem med inomhustäckning, både för internettjänster och smarta hemfunktioner. Netmore löser problematiken i detta fall genom att bygga ett datanät med carrier grade WiFi-teknik, som garanterar god täckning och prestanda i fastigheten

Netmore får beställning från Bonava för WiFi i flerbostadshus

Netmore Group AB (publ) har kompletta lösningar för mobiltäckning i flerbostadshus, som ger fastighetsägare och boende tillgång till robusta och pålitliga trådlösa nät. Ordern från Bonava gäller WiFi i en BRF på drygt 60 lägenheter, som likt många andra BRF:er har problem med inomhustäckning, både för internettjänster och smarta hemfunktioner. Netmore löser problematiken i detta fall genom att bygga ett datanät med carrier grade WiFi-teknik, som garanterar god täckning och prestanda i fastigheten

”Det är mycket roligt att få Bonava som kund till våra trådlösa fastighetsnät. I det här fallet skall vi leverera ett nät till en redan byggd fastighet, men kommer ändå att lösa lägenhetsinnehavarnas problem med dåligt WiFi. Optimalt är att inkludera ett trådlöst fastighetsnät redan i projekteringsfasen, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 klockan 08:30 (CET).

Om Bonava (Publ)

Bonava har sitt ursprung inom NCC och har en lång historia av att utveckla bostäder och levande platser. Idag är Bonava en ledande bostadsutvecklare i norra Europa, med 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland. Omsättning uppgick 2017 till 14,5 miljarder kronor och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore erbjuder verksamhetsanpassade trådlösa nät och mobila tjänster till fastighetsägare, flerbostadshus, industrier, företag och offentliga organisationer.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.