Netmore får beställning på ny Tarifflex-funktionalitet av Norrvatten och Käppalaförbundet

December 12, 2018

Netmore får beställning på ny Tarifflex-funktionalitet av Norrvatten och Käppalaförbundet

Netmore får uppdraget att utveckla säkerhet och larmfunktion genom nyttjande av Tarifflex patentsökta abstraktionslager och det lokala kommunikationsnätet och positionering. Bland annat skall SMS-information kunna skickas till personal och besökare i anläggningarna vid larm. 

Tekniken från dotterbolaget Tarifflex möjliggör nya funktioner genom integration av informationskällor och IT-system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Jobér, VD Tarifflex Telecom AB, +46 73 172 30 01, Johan.jober@netmore.se

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB (publ), +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.se  

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore är en mobiloperatör som erbjuder mobilatjänster i hela Sverige och genom eget mobilnät ger kunderna möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.