Netmore får genombrottsorder inom IoT – levererar uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD

October 27, 2020

Netmore, Sveriges ledande aktör inom LoRaWAN med ambitionen att bygga ett rikstäckande nät, kommer på uppdrag av Dahl Sverige leverera uppkoppling till 65 000 vattenmätare som de kommande åren ska bytas ut inom VA SYDs geografiska område. Nya smarta mätare och infrastruktur ska installeras och anpassas för att möta framtidens krav på noggrann mätning, förbättrad kontroll och kostnadseffektiv kommunikation. Affären medför successivt löpande intäkter from fjärde kvartalet och utgör ett bevis på att den teknik som Netmore erbjuder är redo för den kommande tillväxten som spås inom uppkopplade sensorer.

Netmore får genombrottsorder inom IoT – levererar uppkoppling till 65 000 vattenmätare för Dahl Sverige & VA SYD

Netmore, Sveriges ledande aktör inom LoRaWAN med ambitionen att bygga ett rikstäckande nät, kommer på uppdrag av Dahl Sverige leverera uppkoppling till 65 000 vattenmätare som de kommande åren ska bytas ut inom VA SYDs geografiska område. Nya smarta mätare och infrastruktur ska installeras och anpassas för att möta framtidens krav på noggrann mätning, förbättrad kontroll och kostnadseffektiv kommunikation. Affären medför successivt löpande intäkter from fjärde kvartalet och utgör ett bevis på att den teknik som Netmore erbjuder är redo för den kommande tillväxten som spås inom uppkopplade sensorer.

”Vi är mycket glada och stolta att bli valda som partner till VVS-leverantören Dahl Sverige i detta projekt. Tillsammans med Dahl och Ambiductor, erbjuder vi en mycket kompetent och konkurrenskraftig helhetslösning. Den nya kommunikationsinfrastrukturen kommer inte att enbart kunna hantera VA SYDs vattenmätare, utan även en mängd andra typer av sensorer och utrustningar inom deras geografiska område”, Fredrik Skoglund, Head of Connected City på Netmore Group.

”För oss på VA SYD är det här en väldigt viktig pusselbit i vår digitala transformation. Upplägget med en mätare som kommunicerar via LoRaWAN ligger helt i linje med vårt arbete där vi vill koppla upp ett stort antal sensorer utöver vattenmätare i våra samhällen för att fatta bättre datadrivna beslut. Säkerhet är också väldigt viktigt och vi har fått till en bra lösning där all data är krypterad hela vägen, från sensorerna till dess att de landar i våra egna serverhallar. Ingen tredjepartsleverantör kommer kunna lagra eller se avläsningsdata från vattenmätarna”, säger Simon Granath, utvecklingsingenjör och projektledare för VA SYDs projekt med smarta mätare.

”Projektet med att digitalisera vattenmätare inom hela VA SYDs område är en stark signal om att det finns behov för ett rikstäckande LoRaWAN-nät. Tekniken möjliggör trådlös överföring av data över långa sträckor och med låg energiförbrukning. Vi har i dagsläget täckning i nästan 70 olika kommuner med kapacitet att koppla upp miljontals sensorer.”, säger Fredrik Skoglund, Head of Connected City.

VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund och som har ett nära samarbete med medlemskommunerna. Med sina fem medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö och en halv miljon kunder är VA SYD en av landets största organisationer för vatten och avlopp.

För mer information,

Fredrik Skoglund, fredrik.skoglund@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som möjliggör heltäckande och dedikerade lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra, pålitliga och hållbara kommunikationsnät och utvecklar ett ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt.

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se