Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne

July 7, 2021

Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne

Netmore vinner ytterligare en omfattande affär inom IoT när man tillsammans med Dahl och Ambiductor ingår i projekt där man på uppdrag av NSVA ska installera och koppla upp smarta vattenmätare i nordvästra Skåne. Netmores rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) kommer att användas för att förse cirka 45 000 mätare med IoT-uppkoppling, vilket resulterar i att Netmore över en längre period kommer att kunna tillgodoräkna sig växande återkommande abonnemangsintäkter av betydande omfattning. 

”Vi är mycket glada över att partnerskapet med Dahl Sweden och Ambiductor utvecklas i en positiv riktning och därmed genererar ytterligare en viktig affär för Netmore. Samtidigt är vi stolta över att vår rikstäckande satsning på LoRaWAN-infrastruktur utgör en vital del när kommunala verksamheter runt om i landet digitaliseras i allt större utsträckning. Att gå över till smarta vattenmätare resulterar tack vare ökad mätbarhet och kontroll i en rad fördelar för både kommuner, kommunala bolag, underleverantörer samt förstås även för hushållen,” säger Fredrik Skoglund, ansvarig för LoRaWAN på Netmore.

Netmore, Dahl och Ambiductor har sedan tidigare etablerat ett framgångsrikt samarbete inom smart vattenmätning. Samarbetet har bland annat resulterat i att man under oktober 2020 levererade en kraftfull helhetslösning inom digitalisering av vatten och avlopp när VA SYD tog ytterligare steg i sin digitala transformation. Upplägget som togs fram tillsammans med VA SYD ligger till grund för satsningen som nu görs med NSVA, vilket utgör ytterligare ett bevis på att allt fler kommuner ser fördelarna med att implementera smarta digitala lösningar inom vatten och avlopp.

Fördelarna med smart vattenmätning är många. Bland annat kan vattenförbrukningen sänkas till följd av läckagedetektion, vilket tillsammans med att mätningen blir mer noggrann resulterar i ökad hållbarhet och förbättrad kostnadseffektivitet för slutkunderna.

 

Netmores intäkter växer i takt med att allt fler enheter kopplas upp i IoT-nätet 

Netmores affärsmodell inom affärsområdet IoT Network bygger på att etablera återkommande och successivt växande intäktsströmmar från de olika IoT-enheter som förses med en pålitlig och kostnadseffektiv uppkoppling. Varje enhet som kopplas upp förses med ett abonnemang som genererar en månadsintäkt till Netmore. Syftet med modellen är att för alla involverade parter skapa en ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet som skapar förutsättningar för lyckade IoT-projekt.

De cirka 45 000 mätare som ska kopplas upp i samarbetet med NSVA kommer likt tidigare omfattande digitaliseringsprojekt att förses med IoT-abonnemang i samband med att respektive mätare installeras. Detta gör att Netmores återkommande intäkter från affären växer i takt med att enheterna installeras.

Utvecklingen av antalet aktuella och kommande abonnemang i IoT-nätet kan följas i bolagets kvartalsrapporter. Nyckeltalen redovisas som Antalet provisionerade sensorer och Order backlog (avtal/ramavtal).

 

Netmore bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN – möjliggör för storskaliga IoT-projekt 

Netmore bygger tillsammans med infrastrukturinvesteraren Polar Structure ett landsomfattande IoT-nät vars syfte är att skapa förutsättningar för storskalig digitalisering. Arbetet med nätverksinfrastrukturen pågår löpande och följer en strategisk plan som baseras på geografi, efterfrågan på konnektivitet och framtida digitaliseringsbehov.

Nätet är anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer, och lägger därmed grunden för att genom storskaliga digitaliseringsprojekt inom ett stort antal områden skapa betydande samhällsnytta.

 

För mer information, vänligen kontakta 

Ove Anebygd, CEO Netmore
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com

Fredrik Skoglund, Ansvarig LoRaWAN Netmore
Tel: +46 705 145 959
fredrik.skoglund@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90