Netmore får order på uppkoppling till 1 300 sensorer för digitalisering av avfallshantering i Skåne och Halland

January 21, 2021

Netmore levererar uppkoppling till 1 300 sensorer när återvinningsbehållare på över 330 platser i Skåne och södra Halland digitaliseras. Bakom satsningen ligger samarbetspartnern bintel, ledande inom digitaliseringen av avfallshantering, och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som tillsammans optimerar tömning på återvinningsstationer. Sensorerna kommer att kopplas upp successivt under första kvartalet 2021, med hjälp av Netmores LoRaWAN®-baserade IoT-nät.

Netmore får order på uppkoppling till 1 300 sensorer för digitalisering av avfallshantering i Skåne och Halland

Netmore levererar uppkoppling till 1 300 sensorer när återvinningsbehållare på över 330 platser i Skåne och södra Halland digitaliseras. Bakom satsningen ligger samarbetspartnern bintel, ledande inom digitaliseringen av avfallshantering, och Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som tillsammans optimerar tömning på återvinningsstationer. Sensorerna kommer att kopplas upp successivt under första kvartalet 2021, med hjälp av Netmores LoRaWAN®-baserade IoT-nät.

Samarbetet mellan Bintel, FTI och Netmore ingår i ett projekt som finansieras av Energimyndigheten, och som i grunden handlar om att utveckla ett långsiktigt och hållbart insamlingssystem, vilket i sin tur resulterar i både minskade utsläpp och mer effektiv hantering av allmänna ekonomiska resurser.

Utöver att styra logistiken så kommer den datadrivna avfallshanteringen att nyttjas för att avgöra om stationen har rätt kapacitet. Analys av kapaciteten kan sedan användas för att optimera volymbehovet, och i längden leda till att minska transportbehovet.

Projektet är indelat i tre faser där det slutgiltiga målet är att övergå till behovsstyrd avfallstömning som baseras på ruttoptimering som drar nytta av artificiell intelligens och maskininlärning.

”Vi är stolta över att vara en viktig samarbetspartner när bintel genom sin innovation inom avfallshantering flyttar fram positionerna och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Detta är ytterligare ett kvitto på att vår satsning att bygga ett rikstäckande LoRaWAN-nät ligger helt rätt i tiden, och vi ser ökat intresse från flertalet privata aktörer med rikstäckande ambitioner för sin digitalisering.”, säger Netmores projektansvarige Fredrik Skoglund

“Avfallsbranschen vet om att digitalisering och sensorer kommer förändra deras verksamhet men få har insett och förstått hur de ska göra i framtiden. Hur ska transportledning och körturer anpassas och fungera i praktiken med hjälp av sensordata. Ökade avfallsvolymer, säsongsvariationer, krav på minskad nerskräpning och CO2 utsläpp gör att branschen behöver hitta ett mer flexibelt sätt att arbeta utan att de förlorar effektivitet. Det är just detta vi kommer utreda i projektet och förhoppningsvis skapa en framtida best practice. Vi har bra men tuffa förutsättningar i projektet med stort geografiskt område, stora avfallsvolymer, frekventa tömningar och många transporter. Detta är exakt de förutsättningarna många bolag i branschen har när de tömmer via schema idag. Vårt mål är att visa branschen en alternativ arbetsmetod där färre resurser används för att hämta samma mängd avfall.”, säger Mårten Persson, Marknads och försäljningschef, bintel

För mer information:

 

Netmore

Fredrik Skoglund, Projektansvarig LoRaWAN

fredrik.skoglund@netmoregroup.com

 

bintel

Mårten Persson, Marknads- och Försäljningschef,

marten.persson@bintel.se

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.