Netmore får uppföljningsorder från Norrvatten – levererar 4G-förstärkning och förbereder för 5G

March 7, 2022

Netmore får uppföljningsorder från Norrvatten – levererar 4G-förstärkning och förbereder för 5G

Netmore får uppföljningsorder från kommunalförbundet Norrvatten. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Mobilnät förses med 4G-förstärkning och förbereds för 5G

Netmore har fått i uppdrag att inleda uppgradering av mobilnäten hos Norrvatten. Näten kommer att förses med 4G-förstärkning och sk MOCN-lösning som möjliggör för mobiloperatörer att ansluta till nätet direkt i respektive core-nät. Uppgraderingen innebär även att infrastrukturen förbereds för 5G. I samband med detta görs även en uppgradering av det IP-Core-nät som nyttjas för Norrvattens Wi-Fi.

Bakgrunden till att Norrvatten beslutat att uppgradera sina mobilnät är en kombination av utökade behov och att 2G- och 3G-näten är under avveckling.

Löpande leverans under första till tredje kvartalet 2022

Arbetet med att uppgradera mobilnäten hos Norrvatten påbörjas under mars 2022 och beräknas fortlöpa till september. Arbetet utförs dels i Görvälnsverket, dels i ett antal pumpstationer.

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm.

”Det är glädjande att vår långa relation med Norrvatten fortsätter att utvecklas i rätt riktning, och att vi nu får utökat förtroende för uppgradering av mobilnätet. Detta har strategisk betydelse för framtida användningsområden inom 5G.”
säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore

Kontaktuppgifter:

Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

Tel: +46 700 80 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90