Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire – levererar 5G och wi-fi till innovationscentrum som inhyser 50 tillväxtbolag

June 30, 2021

Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire City Council när uppdragsgivaren förser det lokala innovationscentrumet Workshp Turbine med 5G, wi-fi, och telefoni. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning, och affären beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.

Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire – levererar 5G och wi-fi till innovationscentrum som inhyser 50 tillväxtbolag

Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire City Council när uppdragsgivaren förser det lokala innovationscentrumet Workshp Turbine med 5G, wi-fi, och telefoni. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning, och affären beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK. 

Syftet med satsningen är att förse de cirka 50 tillväxtbolag vars verksamhet bedrivs på platsen med de tekniska förutsättningar som krävs för att möjliggöra och frigöra en innovationskraft som medför att de små och medelstora företagen kan växa och skapa ännu större nytta.

Uppföljningsordern sker inom ramarna för den upphandling där Netmore under 2020 valdes som huvudleverantör av konnektivitet för Nottinghamshire City Council, vilket inleddes med ett uppdrag att leverera 5G till ett VR-projekt i närliggande Sherwood-skogen.

”Vår verksamhet i Storbritannien har fått bra fotfäste, och utvecklas hela tiden i rätt riktning. Myndigheternas spektrumregleringar har skapat goda förutsättningar för etablering av både lokala 5G-nät och storskalig IoT, vilket I sin tur leder till att både vi och andra aktörer kan möjliggöra för ett innovationsklimat av absolut högsta snitt. Det är positivt att allt fler länder vandrar i denna riktning”, säger Arti Ots, Chief Strategy Officer, Netmore Group.

 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90