Netmore föreslår undantag från tillståndsplikt för 5G

May 14, 2020

Som remissvar till Post- och Telestyrelsen angående undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare där populära tekniker som t ex WiFi, LoRaWAN med flera redan är möjliga utan dyra eller komplicerade licenser, har Netmore föreslagit att även 5G-tekniker i t ex bandet 3.7-3.8GHz undantas från tillståndsplikt under vissa förutsättningar. Detta skulle göra det möjligt för lantbrukare, bostadshusägare, industrier, sjukhus och många andra att säkerställa god energieffektiv täckning där den behövs baserat på standard 5G-teknik - den mest avancerade och effektiva radioteknik som finns kommersiellt tillgänglig.

Netmore föreslår undantag från tillståndsplikt för 5G

Som remissvar till Post- och Telestyrelsen angående undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare där populära tekniker som t ex WiFi, LoRaWAN med flera redan är möjliga utan dyra eller komplicerade licenser, har Netmore föreslagit att även 5G-tekniker i t ex bandet 3.7-3.8GHz undantas från tillståndsplikt under vissa förutsättningar. Detta skulle göra det möjligt för lantbrukare, bostadshusägare, industrier, sjukhus och många andra att säkerställa god energieffektiv täckning där den behövs baserat på standard 5G-teknik – den mest avancerade och effektiva radioteknik som finns kommersiellt tillgänglig.

“5:e generationens mobila teknik kommer liksom föregående generationer att få en viktig roll i de stora nationella näten, men vi ser att varefter allt fler enheter och system kopplas trådlöst behövs också lokala nät och Netmore har redan valts ut att delta i lokala 5G-nät i Storbritannien som liksom Tyskland infört möjlighet att bygga lokala 5G-nät för industrier och andra. Det är inte rimligt att en nationell operatör, t ex, ska kunna allt om ett lokalt nät i ett hus eller en industri som specialbyggts för platsen – lika lite som elbolaget kan allt om elledningarna inne i en byggnad. Vi hoppas att även Sverige ska kunna ta ytterligare steg i att göra det allt enklare för fler att nyttja tekniken där den behövs som mest.” säger Erik Hallberg, VD på Netmore Group AB

“Vi är övertygade om att många fler skulle få nytta av 5G-tekniken om den även kan nyttjas i lokala nät under fastighetsägarens ansvar. Det krävs då inte heller några avancerade licensförfaranden. WiFi har haft stor framgång och Netmore bygger regelbundet sådana nät, men mobila tekniker som 5G har många fördelar vad gäller robusthet och täckning. Särskilt om någon har ett ansvar för hur det tillämpas lokalt för att undvika lokala störningar. Genom att vi föreslår att nyttjande av en del av frekvensbandet ska följa med fastigheten så blir det lite som jakt och fiske, en rättighet att inom vissa gränser fritt nyttja eller upplåta nyttjande av del frekvensbandet. Detta möjliggör för fastighetsägare att säkerställa täckning och kapacitet där de eller deras näringsidkare, hyresgäster och besökare behöver det. Netmore är övertygade om att denna utveckling mot heterogena nät med flera nätägare är helt nödvändig i en eller annan form för att kunna tillfredsställa behoven av trådlös uppkopplingpå ett kostnads- och energieffektivt sätt. Det fina med vårt förslag är att det fungerar lika väl inom- som utomhus, i stad och landsbygd och för privat samt offentlig verksamhet. Detta förslag är också väl i linjerna med lärdomarna av de projekt vi deltagit i under några år tillsammans med ett flertal intresseorganisationer avseende inomhustäckning i flerbostadshus och hur täckningen kan förbättras för de som bedriver verksamhet i glesbygd som delfinansierats av Vinnova.” säger Johan Jobér, Teknikchef på Netmore Group AB

För mer information,

Erik Hallberg, erik.hallberg@netmoregroup.com

Johan Jobér, johan.jober@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se