Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete

August 21, 2018

Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete

Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

”Jag är mycket glad att få inkludera Netmore’s inomhuslösningar och mobila tjänster i vår verksamhet då vi ser en ökande efterfrågan i marknaden för den här typen av lösningar, säger Michael Rosvall Produktchef på Electra.”

”Säljsamarbetet med Electra och Ringup kedjan passar oss mycket bra då bolaget har en mycket stark marknadsposition inom ett flertal företagssegment som alla har ett växande behov av Netmore’s lösningar och som vi också vill nå ut till, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD netmore, +46 73172 30 02, rikard.slunga@netmore.se

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.se

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

Till kunden marknadsför och levererar Netmore utöver mobiltjänster och eget mobilnät (med mobil accesspunkt), högkvalitativa WiFi-nät samt IT -integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Kundens behov styr den helhetslösning som erbjuds och som framtidssäkrar kundens kommunikation. Netmore erbjuder specialister inom nätkonstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Produkter och tjänster säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 klockan 08:30 (CET).

Information om Ringup
Varumärket Ringup ägs av Electra Gruppen AB (publ) som driver butikskedjor för hemelektronik- och telekomprodukter. Electra Gruppen AB (publ) äger kedjornas namn och koncept, medan butikerna ägs av lokala entreprenörer. Läs mer om Ringup på www.ringup.se

Kontaktperson Ringup:
Mikael Johnsson, kedjeledare.
070-548 98 00
mikael.johnsson@ringup.se