Netmore Group AB (publ) etablerar Joint Venture-företag i Storbritannien

January 20, 2020

Netmore Group AB har anlänt till Storbritannien. Netmore IoT Solutions Ltd är ett joint venture med brittiska experter och positionerar koncernen för tillväxt både i Storbritannien och internationellt.

Netmore Group AB (publ) etablerar Joint Venture-företag i Storbritannien

Netmore Group AB har anlänt till Storbritannien. Netmore IoT Solutions Ltd är ett joint venture med brittiska experter och positionerar koncernen för tillväxt både i Storbritannien och internationellt.

JV-företaget har bildats med två telekom entreprenörer, Stefan Stanislawski och Richard Jones. De är också grundare av Connect Fiber (en öppen accessfiberbyggare och operatör) och de två företagen har bildat en allians för att dela kunskap, adressera vissa typer av kunder och påskynda varandras tillväxt.

Ett huvudfokus för Netmore IoT Solutions kommer att vara de möjligheter som skapats av den senaste tidens liberalisering av spektrum av den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom. Detta tillåter möjlighet för att bygga nya 4G, 5G och LPWAN nät samt privata mobilnät, vilket är Netmores expertisområde. Privata mobilnät är användbara när det finns behov av att tillhandahålla tillförlitlig täckning, anslutning och mobilitet för de olika användningsområdena inom IoT.

Netmore IoT Solutions kommer också att ha tillgång till koncernens fullständiga tekniska resurser och kommer att marknadsföra Netmore Groups olika produkter för privata mobilnät och lösningar för fastighetsägare och industrier.

“Ofcoms senaste spektrumförändringar ledde fram våra planer för att investera i Storbritannien. Jag är mycket glad över att redan se en del dragkraft för vårt erbjudande till den brittiska marknaden, både i privata mobilnät och LoRaWAN-tjänster. Jag ser fram emot en fullt fungerande brittisk verksamhet inom 2020.” säger Arti Ots, chef för strategi och europeisk lansering i Netmore Group.

“Vi har länge beundrat Netmore’s mångsidighet och är mycket nöjda med att föra utbudet av den utmärkta servicen vidare till Storbritannien. Anslutna byggnader, privata mobilnät och nya 5G-möjligheter är speciellt spännande och vi ser tydligt växande efterfrågan. Även om det är tidigt tror vi också att det finns synergier mellan fiber, IoT och 5G.” säger Stefan Stanislawski, chef för Storbritannien på Netmore.

Företaget registrerades under hösten, alla nödvändiga tillstånd och registreringar för att fungera fullt ut på den brittiska marknaden har nu erhållits.

För mer information:

Arti Ots, arti.ots@netmoregroup.com

Stefan Stanislawski, stefan.stanislawski@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se