Netmore Group AB (publ) etablerar Joint Venture-företag i Tyskland

January 29, 2020

Netmore Group AB har anlänt till Tyskland. Netmore GmbH är ett joint venture med tysk telekomexpert och positionerar koncernen för tillväxt här.

Netmore Group AB (publ) etablerar Joint Venture-företag i Tyskland

Netmore Group AB har anlänt till Tyskland. Netmore GmbH är ett joint venture med tysk telekomexpert och positionerar koncernen för tillväxt här.

Det etablerade JV-företaget är bildat i samarbete med en erkänd lokal entreprenör, Jürgen Pfitzner, erfaren inom landsomfattande bredbandsnätutbyggnad. Med hans kunskap, ledarskap och lokala nätverk har vi hittat en bra match för att snabbt etablera oss med Netmores lösningar för industrier, fastighetsägare och lokala myndigheter på den tyska marknaden.

“Vi ser många möjligheter från de senaste tyska telekommunikationsbesluten att börja utfärda lokala 5G-licenser. Kombination av lokal marknadsförståelse och Netmore Groups tekniska kapacitet för olika accessnät som WiFi, LoRaWAN, 3G/4G tillsammans med vårt corenät så positionerar vi oss väl för att möta den växande efterfrågan.” säger Arti Ots, chef för strategi och europeisk lansering i Netmore Group.

“Tyskland, den största marknaden i Europa, är en utmaning och samtidigt en möjlighet för mig och för oss. Tillsammans med min tekniska erfarenhet från mina svenska partners och vår mycket goda historiska relation för att bygga framgångsrika Telco-företag kommer vi inom kort att vara en betydande del i Tyskland. Jag är stolt över att vara en del av Netmores resa!” säger Jürgen Pfitzner, VD på Netmore GmbH

För mer information:

Arti Ots, arti.ots@netmoregroup.com

Jürgen Pfitzner, juergen.pfitzner@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se