Netmore Group AB (publ) etablerar med omgående verkan ett Joint Venture bolag på Irland

December 9, 2019

Sedan många år har Netmore Group AB haft ett vilande företag på Irland. Detta företag har nu etablerats som ett JV-företag tillsammans med en erkänd lokal affärsman, Declan Drummond, erfaren inom nätverk, etablering och affärsutveckling.

Netmore Group AB (publ) etablerar med omgående verkan ett Joint Venture bolag på Irland

Sedan många år har Netmore Group AB haft ett vilande företag på Irland. Detta företag har nu etablerats som ett JV-företag tillsammans med en erkänd lokal affärsman, Declan Drummond, erfaren inom nätverk, etablering och affärsutveckling.

Med hans kunskap och nätverk har vi hittat en bra match för att snabbt etablera oss med Netmore Groups olika produkter för privata radionät och lösningar för fastighetsägare och branscher.

Bolaget har under Q4 aktiverats med alla tillstånd och registreringar för att verka fullt ut på den Irländska marknaden. Under Q4 har bolaget parallellt med etableringen arbetat med att offerera olika lösningar för irländska kunder.

“Vi ser många olika möjligheter och kommer aktivt att arbeta för att tillgodose de irländska kundernas behov, så Netmore Groups portfölj tillför värde snabbt”, säger Arti Ots, strategichef och europeisk lansering.

“Irland har rika möjligheter att vinna affärer med detta nästa generations nätverkskoncept”, säger Declan Drummond

För mer information:

Arti Ots, arti.ots@netmoregroup.com

Declan Drummond, declan.drummond@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se