Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

February 3, 2020

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade aktier. Genom förvärvet kommer Netmore att öka sin kundbas samt stärka sitt nät och sin produktionsmiljö för expansionen i Sverige och globalt.

Bredbandsson har sedan etableringen 2006 stegvis byggt en framgångsrik ISP-verksamhet (Internet Service Provider), i främst södra Sverige. Med en väl etablerad kundbas som kommer tillföra Netmore ca 10 000 kunder, både privata- och företagskunder via samarbeten med flera stadsnät. För sin verksamhet har Bredbandsson byggt ett modernt IP-nät med lokalisering på flera strategiskt viktiga platser i Sverige. Tillsammans med Netmores befintliga mobil- och IP-core får Netmore nu ett utökat nät närmare sina kunder, ökad redundans och kapacitet som behövs för Netmores vidare expansion.

Bredbandssons kompetens är att driva nät och trafik. Netmore har för avsikt att bygga vidare och förstärka detta i Landskrona genom att placera sin befintliga drift här och därmed centralisera all administration, ledning, service och support. Även detta ger Netmore en driftcentral av högt värde i den vidare expansionen.

Bredbandssons verksamhet, med såväl privata- som företagskunder, tillför Netmore en årlig omsättning omkring 22 MSEK med ett positivt resultat.

”Netmore Group har sedan tidigare planerat för expansion av sitt nätverk, med fler noder och siter för att möta kunders krav. Vi hade reserverat ca 15 MSEK för investeringar i detta under innevarande år. Med detta strategiska förvärv kommer vi vid tillträde av Bredbandsson att ha detta på plats, samtidigt som vi får tillgång till verksamhet med positivt resultat och värdefull kompetens. Vi är verkligen glada att komma i mål med detta avtal, genom förvärvet adderas också möjligheter att förstärka Netmore Groups ledande position på flera platser avseende nät för IoT baserat på LoRaWAN samt andra radionät som kommer kunna introduceras över tidVi har för avsikt att utveckla Bredbandsson lokalt i Landskrona men också utnyttja deras erbjudande i ett större sammanhang.” Säger Erik Hallberg, VD, Netmore Group AB.

Netmore Group kommer tillträda Bredbandsson senast den sista mars 2020. Till denna tidpunkt skall säljaren säkrat att väsentliga avtal är tillförda bolaget. Netmore Group betalar för tillgången genom att erlägga 18 MSEK i kontanter samt 4,5 MSEK i nyemitterade aktier till säljarna motsvarande en utspädning om 5 615 328 B-aktier (utökning av aktiekapital med 561 532,80 kronor) baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de 10 senaste handelsdagarna, dvs totalt 22,5 MSEK. Personalen på Bredbandsson AB kommer att fortsätta i sina roller men vara del av Netmore Groups operativa team. Nuvarande ledning kommer även fortsätta i en ny roll som rådgivare inom Netmore Group.

Förvärvet är villkorat till att säljarna överlåter väsentliga avtal till bolaget samt att Netmore Group AB genomför extra stämma den 18 februari 2020 för att utöka aktiekapital och antal i aktier i bolagsordningen. Tillträde beräknas kunna ske senast den sista mars 2020.

”Bredbandsson och Netmore kompletterar varandra mycket väl, både kundmässigt och när det gäller infrastruktur samt andra resurser. Min bedömning är att båda företagen kommer kunna dra stora fördelar av förvärvet. Med vår samlade infrastruktur blir det nu möjligt att erbjuda befintliga kunder nya och utökade tjänster. Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta som rådgivare till bolagen för att hjälpa till att ta vara på dessa möjligheter.” Säger Torbjörn Johansson, majoritetsägare och VD, Bredbandsson AB

För mer information,

Erik Hallberg, Netmore Group AB, erik.hallberg@netmoregroup.com

Torbjörn Johansson, Bredbandsson AB, torbjorn@nordiccommunication.com

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl 11:35 CET.

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se