Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020

May 25, 2020

Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020

Erik Hallberg har under tiden från den 1 maj till den 31 december 2019 verkat som interimistisk VD och från 1 januari 2020 till den 1 juli 2020 som koncernchef för Netmore Group AB. I samband med att Ove Anebygd utses till ny koncernchef, från den 1 september 2020, har styrelsen tillfrågat Erik Hallberg om att återgå till styrelsen och verka som arbetande vice styrelseordförande.

Erik Hallberg har på ett förtjänstfullt sätt skapat aktieägarvärde och under ca 1 år skapat en stark värdetillväxt och ny struktur för bolaget. För att säkra en god fortsättning kommer bolaget kalla till en extra stämma under sommaren 2020 för att justera bolagets bolagsordning och nominera Erik Hallberg.

”Styrelsen är väldigt glada att annonsera att Erik Hallberg kan fortsätta i Netmore som ledamot i styrelsen och som arbetande vice ordförande säger Rolf Norberg, Ordförande Netmore Group AB.

”Erik Hallberg och bolagets ledningsteam har under 1 år genomfört integration av Blink Services AB, Omnipoint AB samt Bredbandsson AB. Samtidigt som bolaget tillförts över 100 MSEK i eget kapital och genomfört en snabb expansion och investering i såväl nätverks infrastruktur som plattform för integration av kunders olika plattformar. Utan denna insats hade vi inte varit där vi är nu”, fortsätter Rolf Norberg.

”Jag vill vidare tacka nuvarande VD Erik Hallberg för det fantastiska jobb han har åstadkommit med teamet på Netmore.”

För ytterligare information, kontakta

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se