Netmore Group AB (publ) informerar om fortsatt pågående förhandlingar

September 6, 2022

Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att förhandlingar med en större potentiell kund fortsatt pågår.

Netmore Group AB (publ) informerar om fortsatt pågående förhandlingar

Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att förhandlingar med en större potentiell kund fortsatt pågår.

Netmore Group offentliggjorde ett pressmeddelande om pågående förhandlingar den 23 augusti 2022. Förhandlingarna med en större potentiell kund, som förs inom ramen för en upphandling, har fortgått. Bolagets avsikt är att förhandlingarna ska leda till att avtal ingås inom de närmaste två veckorna. Om avtal ingås bedöms det potentiellt ha en betydande positiv påverkan på Bolaget.

Om avtal ingås bedöms det omfatta två ramavtal varav Netmore Group i ett avtalen är exklusiv leverantör och i det andra är en av flera leverantörer. Om avtal ingås estimerar Bolaget ett totalt uppskattat ordervärde om upp till 583 MSEK. Avtalstiden uppskattas att uppgå till tre till fem år.

Netmore Groups bedömning är fortsatt att mer detaljerad information om dessa förhandlingar inte kan delges då det skulle minska sannolikheten för framgångsrikt resultat i slutförhandlingarna. Om och när de pågående förhandlingarna leder till att avtal ingås kommer detta meddelas marknaden i enlighet med gällande regelverk.

Mot bakgrund av ovan förväntas Polar Structure AB, som lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Netmore Group den 15 juni 2022 (”Erbjudandet”), upprätta och offentliggöra ett tredje tillägg till erbjudandehandlingen samt förlänga den förlängda acceptfristen för Erbjudandet som löper ut den 7 september 2022.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022 klockan 15:30 CEST.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90