Netmore Group AB (publ) informerar om pågående förhandlingar

August 23, 2022

Tisdag, 23 AUGUSTI, 2022 klockan 13:20 CEST Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att förhandlingar pågår med en större potentiell kund.

Netmore Group AB (publ) informerar om pågående förhandlingar

Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att förhandlingar pågår med en större potentiell kund

Netmore Group har löpande förhandlingar med intresserade användare av Netmores tjänster. Netmore Group har haft pågående diskussioner med en större potentiell part i flera månaders tid och där förhandlingarna under den senaste veckan har intensifierats och konkretiserats. Bolagets avsikt är att förhandlingarna ska leda till att avtal ingås i närtid. Om avtal ingås bedöms det potentiellt ha en betydande positiv påverkan på Bolaget.

För närvarande kan Netmore Group inte delge mer detaljerad information om dessa pågående förhandlingar då Bolaget bedömer att det skulle minska sannolikheten för framgångsrikt resultat i förhandlingarna. Villkoren är under förhandling och Bolaget kan därför inte kvantifiera den potentiella positiva betydelsen för Netmore. Avtalet är inom affärsområdet IoT som är ett tillväxtområde för Netmore. Om och när de pågående förhandlingarna leder till att avtal ingås kommer detta meddelas marknaden i enlighet med gällande regelverk.

Mot bakgrund av ovan förväntas Polar Structure AB, som lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Netmore Group den 15 juni 2022 (”Erbjudandet”), upprätta och offentliggöra ett tillägg till erbjudandehandlingen samt förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 klockan 13:20 CEST.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90