Netmore Group AB (publ) och Newsec levererar nät till fastighet i Malmö – Det kommersiella samarbetet mellan parterna intensifieras

August 28, 2020

Netmore Group AB (publ) och Newsec levererar nät till fastighet i Malmö – Det kommersiella samarbetet mellan parterna intensifieras

Netmore och Newsec når milstolpe när Netmores produkt Proptech Node levereras till fastighet i Malmö. Affären utgör första steget i ambitionen att erbjuda effektiv uppkoppling till hela Newsecs fastighetsbestånd. Netmore Proptech Node möjliggör säker, strukturerad och skalbar digitalisering av fastigheter.

”Vi har en stor nordisk kundbas där de flesta sitter med ett gemensamt problem: Hur digitaliserar vi våra fastigheter på ett säkert och kostnadseffektivt sätt? Enkel, flexibel och säker uppkoppling av fastigheter är det fundament som möjliggör såväl effektivare drift som nya tjänster till slutanvändarna. Vårt samarbete med Netmore är i ett tidigt skede men vi tror att det finns stor potential för den här typen av tjänster i vår förvaltade portfölj.”, säger Tobias Larsson, Head of Business Development, Newsec Property Asset Management AB

Ökad digitalisering av fastigheter med fler uppkopplade komponenter ställer ökade krav på enkel, flexibel och säker uppkoppling. Med ökad täthet av uppkopplade system och tjänster i byggnader kommer ökat krav på multifacetterad infrastruktur och integration. Netmore har under lång tid utvecklat kundanpassade lösningar för digital infrastruktur och har under senaste året arbetet med att ta fram en förenklad, och modulbaserad lösning som nu utvärderas i fält tillsammans med väl valda partners.

”Vi ser tydligt att det krävs både multipla nätverksteknologier och en plattform som kan hantera multipla användargrupper. Det är många roller som skall samsas kring den infrastruktur fastighetsägaren investerar i, och med vår produkt Proptech Node lägger vi grunden för det. Tydlig ROI för nätägaren, kvalitativ tjänsteleverans till samtliga nyttjargrupper och goda förtjänstmöjligheter för oss som operatör. Detta utöver de säkerhets och kontrollkrav som ligger till grund för vår Proptech Node. Vi uppskattar mycket de erfarenheter denna installation med flera ger oss och jag ser mycket fram emot kommande lanseringar av våra nätverksprodukter i denna nya generation.”, säger Edward Rassmus, Head of Connected Property på Netmore

Om Netmore´s Proptech Node

Noden förser fastigheten med en modulbaserad teknologi som behövs för att en eller flera byggnader ska anses vara uppkopplade. Produkten kan installeras och aktiveras på under 2 timmar av till exempel fastighetsförvaltaren. Produktens hårdvara bygger på standardiserade och existerande produkter, utan inlåsningseffekt. Netmores bakomliggande system förser sedan Proptech Node med intelligens, villkor och regler. Genom Netmore´s produkt kan fastighetsägaren och dess partners fördela och kontrollera vem som har tillgång till vilket nät, system, applikation och tjänst.

Om Newsec

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning. Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 2000 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Sedan 2018 har Newsec ett kontor i London för att knyta närmare band till internationella investerare med intressen i Norden och Baltikum. Newsec har ca 600 miljarder kronor under förvaltning, tecknar årligen hyresavtal om ca 1 miljon kvadratmeter, genomför transaktioner om ca 50 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av ca 1 750 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter besitter Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

För mer information,

Edward Rassmus, Sales Netmore, edward.rassmus@netmoregroup.com

Johan Jober, CTO Netmore, johan.jober@netmoregroup.com

Tobias Larsson, Newsec, tobias.larsson@newsec.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se