Netmore Group AB (publ) och Sensative förvärvarar licenser avseende applikationsplattform från TH1NG

July 7, 2020

Netmore Group har tillsammans med svenska IoT bolaget Sensative förvärvat licenser från TH1NG avseende deras applikationsplattformar för Smarta Städer och Smarta Fastigheter.

Netmore Group AB (publ) och Sensative förvärvarar licenser avseende applikationsplattform från TH1NG

Netmore Group har tillsammans med svenska IoT bolaget Sensative förvärvat licenser från TH1NG avseende deras applikationsplattformar för Smarta Städer och Smarta Fastigheter.

-”Ser fram emot möjligheten att tillsammans med Sensative gemensamt utveckla en stark produkt för globala marknaden. Första steget blir en gemensam utvärdering hur respektive part på bästa sätt kan vidareutveckla plattformarna”, kommenterar Thomas Plate, tf VD Netmore Group AB.

Netmore ser detta som en möjlig pusselbit för att erbjuda sina applikationspartner verktyg för att vidareutveckla sina lösningar.

Läs mer om förvärvet i bifogad pressrelease från Sensative.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Plate, tf VD Tel: 0768-949 239

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm Hemsida: www.netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande konnektivitetslösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se