Netmore Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

April 21, 2020

Netmore Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Netmores årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och är även bifogad i detta pressmeddelande

För mer information,

Thomas Plate, CFO på Netmore Group AB

Thomas.plate@netmoregroup.com

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen 21 april 2020, kl 20:15.