Netmore Group AB (publ) ställer in extra bolagsstämma den 10 september

September 8, 2020

Styrelsen i Netmore Group har med anledning av att Erik Hallberg i nuläget valt att avstå sin styrelseplats, beslutat att ställa in torsdagens extra bolagsstämma. Parterna har samtidigt överenskommit om fortsatt samarbete, både i form av strategiskt stöd och såsom uppdrag på konsultbasis.

Netmore Group AB (publ) ställer in extra bolagsstämma den 10 september

Styrelsen i Netmore Group har med anledning av att Erik Hallberg i nuläget valt att avstå sin styrelseplats, beslutat att ställa in torsdagens extra bolagsstämma. Parterna har samtidigt överenskommit om fortsatt samarbete, både i form av strategiskt stöd och såsom uppdrag på konsultbasis.

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens ordförande, tel: 070-593 74 89

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: https://netmoregroup.com/

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se