Netmore Group AB (publ) tidigarelägger publicering av Q3 rapport från den 6 november till den 23 oktober

October 18, 2019

För att marknad och ägare ska uppleva full transparens, i samband med bolagets pågående emission, tidigareläggs bolagets Q3 rapport från den 6 november till 23 oktober.

Netmore Group AB (publ) tidigarelägger publicering av Q3 rapport från den 6 november till den 23 oktober

Stockholm, 18 oktober 2019

För att marknad och ägare ska uppleva full transparens, i samband med bolagets pågående emission, tidigareläggs bolagets Q3 rapport från den 6 november till 23 oktober.

Om Netmore Group
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50

För ytterligare information, kontakta:
Erik Hallberg, VD
Tel: 0706-58 16 16
E-post: erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ)

Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com