Netmore Group AB (publ) utser Erik Hallberg till tillförordnad VD och tillika Koncernchef för Netmore Group AB

April 23, 2019

Netmore Group AB har överenskommit med Erik Hallberg att han ingår i Netmore Group AB som tillförordnad VD och Koncernchef. Rikard Slunga tillträder samtidigt som VD för dotterbolaget Netmore AB med oförändrade arbetsuppgifter. Hallberg är även nominerad av Netmore Groups valberedning till styrelsen i Netmore Group AB inför bolagsstämman den 9 maj. Thomas Plate som är CFO i Netmore Group AB fortsätter i och med detta sin uppgift som Group CFO i Netmore Group AB som därmed blir holdingbolag för hela koncernen

Netmore Group AB (publ) utser Erik Hallberg till tillförordnad VD och tillika Koncernchef för Netmore Group AB

Netmore Group AB har överenskommit med Erik Hallberg att han ingår i Netmore Group AB som tillförordnad VD och Koncernchef. Rikard Slunga tillträder samtidigt som VD för dotterbolaget Netmore AB med oförändrade arbetsuppgifter. Hallberg är även nominerad av Netmore Groups valberedning till styrelsen i Netmore Group AB inför bolagsstämman den 9 maj. Thomas Plate som är CFO i Netmore Group AB fortsätter i och med detta sin uppgift som Group CFO i Netmore Group AB som därmed blir holdingbolag för hela koncernen.

Erik Hallberg var tidigare bl a styrelseordförande i Blink Services AB som förvärvades av Netmore Group AB vid årsskiftet 2018-19. Hallberg har deltagit aktivt i framtagande av den nya strategin för Netmore Group AB efter förvärven.

Hallberg påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 maj, men kommer att inträda successivt i verksamheten omgående.

Hallberg har en gedigen ledningsbakgrund i industriella roller såväl som i entreprenörsdrivna bolag inom Telekom, ICT och finansbolag samt innovationsdrivna utvecklingsbolag. Hallberg är aktiv i ett flertal styrelse- och styrelseordförandeuppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 klockan 12:15 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en
komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris,
och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar
inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta
städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Tel G&W: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se