Netmore Group AB (publ) utvecklar och definierar sin positionering till Den Dynamiska Operatören

April 22, 2020

Igår publicerades Netmores årsredovisning, se bolagets hemsida. I arbetet med framtagandet av denna så utvecklades och tydliggjordes även bolagets positioneringsbudskap till den Dynamiska Operatören, för att också särskilja sig från befintliga aktörer inom Internet of Things.

Netmore Group AB (publ) utvecklar och definierar sin positionering till Den Dynamiska Operatören

Igår publicerades Netmores årsredovisning, se bolagets hemsida. I arbetet med framtagandet av denna så utvecklades och tydliggjordes även bolagets positioneringsbudskap till den Dynamiska Operatören, för att också särskilja sig från befintliga aktörer inom Internet of Things.

Den Dynamiska Operatören – Nätet ska anpassa sig efter behoven, och inte tvärt om!  Netmore är nästa generations operatör som verkligen placerar användarnas behov av digitalisering i centrum. Och vi gör det tillsammans med våra kunder.  Vi förverkligar Internet of Things (IoT) genom att tillsammans med partners bygga ekosystem för IoT. Tänk teknisk infrastruktur, tjänsteleverantörer och integrationssystem – allt samlat på ett och samma ställe. Snacka om smart!

En riktig operatör – Vi har allt en operatör ska ha, en fullständig telekomcentral och växel med komplett mobilnätverkskapacitet baserad på egen nummerserie tilldelad av Post o Telestyrelsen. Kring denna har Netmore byggt en komplett verksamhet för uppkoppling och delande av information. En lösning som fungerar såväl inomhus som utomhus, från lokalt i privata nät till globalt i 192 länder. Allt samlas via vårt core network, för att stödja internetbaserad datatrafik via eget nät. Här finns alla delar som behövs för att säkra en privat nätlösning för kunder som måste eller vill ha sin datatrafik via säkra nät.

Ett gemensamt ekosystem – Tillsammans med våra kunder bygger vi lösningar, och självklart delar vi på intäkterna som dessa möjliggör när vi verkar med ett delat nät. Teknologin har gjort nästan allt möjligt, men konkurrerande krafter gör saker onödigt komplicerade. Det är inte smart. Vi verkar för att gå från egosystem till ekosystem. Och från konkurrens till samarbete. Att arbeta tillsammans och gå från fragmenterade lösningar till enhetliga system, tror vi är ett bättre sätt att använda alla möjligheter som teknologin kan ge. Vi gör det genom att ansluta IoT-system/privata nät för fastigheter, industrier, städer och människor. Genom samverkan, här och nu, för framtiden.

En öppen marknadsplats – Ju fler som kan tillföra nytta och funktionalitet desto bättre tycker vi. Därför har vi skapat Netmore Market, en öppen marknadsplats för IoT-lösningar. Där kan nyttjare av vårt gemensamma ekosystem ta del av lokala och globala lösningar för allt inom IoT. Tänk App-store för din verksamhet.

En verktygslåda för dig som vill bygga själv – Ibland vill man bygga sin egen lösning, eller så finns befintlig lösning där delar av Netmores erbjudande kan komplettera. Och då vill vi såklart dela med oss. I dagsläget innehåller verktygslådan vår smarta lösning för mobil uppkoppling av saker genom vårt SIM-kort för IoT-lösningar. Privata nät baserade på LoRaWAN, WiFi eller 2G, 4G och i vissa länder redan nu 5G, samt en etablerad och komplett lösning för integration av data och applikationer genom vår egen integrationsplattform TALe. Genom Omnipoint (baserat på alarm.com) kan vi dessutom erbjuda en etablerad och komplett lösning för säkerhetslösningar i fastigheter. Men vi lyssnar naturligtvis gärna på dina behov, för att se hur vi kan nyttja våra resurser och kompetens till att stötta just din affär. Det kallar vi dynamiskt!

För mer information,

Erik Hallberg, VD Netmore Group, erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se