Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

January 17, 2020

Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

Netmore Group har under 2019, genom förvärv, adderat verksamheter som tillsammans med Netmores kärnverksamhet skapat ett snabbt växande företag för 3 x IoT; Internet of Things, Information of Things och Integration of Things. Netmores telcograde mobillösning och corenätverk har lagt grunden till att Netmore idag har 50 kommuner/stadsnät som kunder, flera industriföretag för unika privata mobila radionät samt senast under 2019 ett av Europas stora fastighetsbolag.

Netmore Group förbereder tillväxt av sitt corenät och kommer värdera att öka redundansen av detsamma genom antingen utbyggnad eller förvärv av nätverk som redan är på plats. Detta för att möta krav avseende 5G lösningar i privata nätverk samt noder i flera länder där Netmore Group har verksamhet via lokala dotterbolag med lokala partners.

“Netmore Group tar nu steg för en snabb utbyggnad av ett långsiktigt redundant corenätverk för att möta en snabb utrullning av fler kundprojekt inom både privat- (fastighetsprojekt och industriprojekt) och publik sektor i flera länder.” säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB

För mer information,

Erik Hallberg, erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se