Netmore Group publicerar årsredovisning 2022

March 2, 2023

Netmore Group meddelar att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida.

Netmore Group meddelar att årsredovisningen för 2022 är publicerad på bolagets hemsida.

Netmore Group meddelar härmed att årsredovisningen för 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.