Netmore Groups engelska verksamhet ingår i konsortium som bygger 5G nät för Sherwoods skogen

February 21, 2020

Netmore Groups engelska verksamhet ingår i konsortium som bygger 5G nät för Sherwoods skogen

Netmores kombinerade kunskap inom nätutbyggnad och erfarenhet inom design av skäddaranpassade privata nät – tillsammans med den engelska partnerns erfarenhet av att etablera Open Fiber i England – har gett Netmore möjligheten att bli vald som partner i ett av de mest prestigefyllda 5G projektet i England. Projektet omfattar design och byggnation av ett privat 5G-nät för att – genom VR/AR – kunna möta Robin Hood och hans vänner i Sherwood skogen.

Projektet löper över många år och utbyggnaden kommer även leda till att Netmore´s corenät utvecklas i samma takt, Netmore kommer därmed kunna erbjuda privata 5G-nät till andra engelska kunder, men även påbörja utbyggnad av motsvarande 5G-nät i Tyskland.

Att Netmore Group etablerat två av sina filialer i England och Tyskland är ingen tillfällighet. Det är två länder som snabbt – via förändrade förordningar – skapat spektrum och möjligheter för att bygga privata 5G-nät.

”Netmore Group är stolta över uppdraget att skapa världens första 5G-uppkopplade skog och vi tar oss an uppgifter i konsortiet med stort fokus och dedikering. Vi har stor förhoppning på framtiden och ser det som en självklarhet att även Sverige senare i höst får en liknande reglering som skapar denna möjlighet. Med en öppen reglering skapas ny tillväxt för all industri, inte minst inom fastighetssektorn. Hela verksamheten inom Netmore Group kommer accelerera med nya krav från våra prioriterade kundsegment och vi kommer addera kraft och resurser för att möta det stora intresse vi ser inom alla våra verksamhetsområden.” -säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB.

Erik Hallberg
VD
erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se