Netmore Groups valberedning för 2019 fastställd

December 12, 2018

Netmore Groups valberedning för 2019 fastställd

 

Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2019 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst störste ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna samt Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte hölls den 11 december och valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman, som planeras till den 9 maj 2019

Rolf Norberg, Styrelsens ordförande,Netmore Group AB +46 70 593 74 89

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore erbjuder verksamhetsanpassade trådlösa nät och mobila tjänster till fastighetsägare, flerbostadshus, industrier, företag och offentliga organisationer. Därutöver erbjudes även högkvalitativa WiFi-nät och IT-integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Gemensam nämnare för de tjänster som erbjuds är att kundens behov styr den framtidssäkrade kommunikationslösningen.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.