Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

December 10, 2019

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal per avstämningsdatum den 30 september 2019, störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst störste ägare, Johan Stigels som företrädare för Kapitopia AB som är tredje största ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna och Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte har hållits idag den 10 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman som planeras till den 12 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:

Rolf Norberg 070-5937489

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 klockan 17:30 (CET).