Netmore Groups Valberedning för 2021 fastställd

December 9, 2020

Netmore Groups Valberedning för 2021 fastställd

Stockholm, 9 december, 2020

Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2021 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Anders Lönnqvist som representant för Buildroid som är näst störste ägare, Johan Jobér som är tredje största ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna och Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte har hållits idag den 9 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman som planeras till den 12 maj 2021.

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020 kl 16:00 CET.

Netmore Group AB är en IoT-operatör som möjliggör heltäckande och dedikerade lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra, pålitliga och hållbara kommunikationsnät och utvecklar ett ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. 

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se