Netmore Groups Valberedning för 2022-23 fastställd

November 8, 2022

Netmore Groups valberedning inför årsstämman i maj 2023 har nu fastställts i enlighet med den procedur som beslutades på årsstämman den 12 maj 2022. Detta innebär att de fyra till röstetal största ägarna per den 30 september 2022 skall inbjudas att delta i Valberedningens arbete.

Netmore Groups Valberedning för 2022-23 fastställd

Netmore Groups valberedning inför årsstämman i maj 2023 har nu fastställts i enlighet med den procedur som beslutades på årsstämman den 12 maj 2022. Detta innebär att de fyra till röstetal största ägarna per den 30 september 2022 skall inbjudas att delta i Valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande är Tobias Emanuelsson, som representerar bolagets till röstetal störste ägare Polar Structure. Vidare ingår Anders Lönnqvist som representant för bolagets näst störste ägare, Buildroid. Kapitopia som är tredje största ägare representeras av Andreas Stenhager. Bolagets fjärde största ägare är Bolagets VD, Ove Anebygd, som själv deltar och slutligen Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte har hållits idag den 7 november och Valberedningen räknar med ytterligare några möten före årsstämman i maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.