Netmore Groups Valberedning för 2022 fastställd

December 7, 2021

Stockholm, 7 december, 2021 Netmore Groups valberedning inför årsstämman i maj 2022 har nu fastställts i enlighet med den procedur som beslutades på årsstämman den 1 juni 2021. Detta innebär att de fyra till röstetal största ägarna per den 30 september 2021 skall inbjudas att delta i Valberedningens arbete.

Netmore Groups Valberedning för 2022 fastställd

Stockholm, 7 december, 2021

Netmore Groups valberedning inför årsstämman i maj 2022 har nu fastställts i enlighet med den procedur som beslutades på årsstämman den 1 juni 2021. Detta innebär att de fyra till röstetal största ägarna per den 30 september 2021 skall inbjudas att delta i Valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande är Anders Lönnqvist, som representerar bolagets till röstetal störste ägare Buildroid Invest. Vidare ingår Tobias Emanuelsson som representant för bolagets näst störste ägare, Polar Structure. Kapitopia som är tredje största ägare representeras av Andreas Stenhager och Bolagets femte största ägare Electrical Communications representeras Av Torbjörn Johansson, sedan Avanza som fjärde största ägare avböjt medverkan och slutligen Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte har hållits idag den 7 december och Valberedningen räknar med ytterligare något eller några möten före årsstämman som planeras till den 12 maj 2022.

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

https://netmoregroup.com