Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10%

June 4, 2019

Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare.

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10%

Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare.

Rickard Carlsson, chef på IT-Operations på Akelius förklarar varför valet av IoT-partner föll på Netmore:

Netmores plattform kombinerar operatörstjänster med klassisk IT och IoT på ett sätt som accelererar arbetet jämfört med om vi skulle göra det själva. Vi kan kombinera befintlig och modern fastighetsteknik i samma flexibla plattform.För oss är det viktigt att vi har full kontroll, vi äger vår egen data och säkerheten är god.

Målet med samarbetet är en storskalig utrullning av Netmores koncept Connected Building med fokus på fastighetsteknik som ett led i att digitalisera och effektivisera Akelius fastighetspark. Samtidigt möjliggörs nya intäktsströmmar i form av digitala tjänster till de boende.

”Att få förtroendet från en så stor aktör som Akelius är naturligtvis väldigt hedrande. Det visar att den lösning vi erbjuder ger fastighetsägare stort värde i form av effektiv fastighetsstyrning. Akelius har mer än 2500 flerbostadshus i 7 länder som Netmore nu kommer leverera till.” – säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore och ansvarig för affären

”Det är en bekräftelse på Netmore Groups strategiska inriktning där IoT för fastigheter är ett primärt område. Det är med stor glädje och ödmjukhet som vi tar oss an att bygga och leverera Akelius framtida IoT användning i fastigheter. Affären förväntas under avtalsperioden få en signifikant betydelse. Med detta förtroende kommer Netmore fortsätta adressera fastighetsmarknaden med stort förtroende.” – säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hallberg, CEO Netmore Group AB, +46 70 658 16 16, erik.hallberg@netmore.se
Edward Rassmus, CCO Netmore Group AB, +46 73 172 3008, Edward.rassmus@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 Juni 2019 klockan 16:00 (CET).

Om Akelius
Akelius äger 47 000 lägenheter i sju länder. Akelius riktar in sig på fastigheter i attraktiva städer med stark tillväxt och uppgraderingspotential. 80 procent av lägenheterna ligger i storstäder som Berlin, London, Paris, Stockholm och New York. Akelius är Sveriges största marknadsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet motsvarar 105 miljarder svenska kronor.

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en
komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris,
och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar
inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta
städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se