Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

July 1, 2022

Netmores nätbolag European Connectivity Networks, som samägs med Polar Structure, inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark. Målsättningen är att erbjuda landsomfattande täckning, och parallellt med nätutbyggnaden sker kommersiell bearbetning av den danska marknaden för vatten- gas- och fjärrvärmebolag. Det danska LoRaWAN-nätet blir således en del av Netmores växande Europeiska LoRaWAN, som nu erbjuds i Sverige, Storbritannien, Irland, Spanien, Nederländerna och Danmark.

Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

Netmores nätbolag European Connectivity Networks, som samägs med Polar Structure, inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark. Målsättningen är att erbjuda landsomfattande täckning, och parallellt med nätutbyggnaden sker kommersiell bearbetning av den danska marknaden för vatten- gas- och fjärrvärmebolag. Det danska LoRaWAN-nätet blir således en del av Netmores växande Europeiska LoRaWAN, som nu erbjuds i Sverige, Storbritannien, Irland, Spanien, Nederländerna och Danmark.

Rikstäckande LoRaWAN i Danmark

Netmore inleder tillsammans med det med Polar Structure gemensamt ägda nätbolaget European Connectivity Networks omgående utbyggnaden av LoRaWAN i Danmark. Nätet byggs tillsammans med fastighetsägare och andra strategiska partners till Netmore och ECN.

Målsättningen är att erbjuda landsomfattande täckning, och därmed möjliggöra för driftsättning av storskaliga samhällsnyttiga och innovativa IoT-projekt på den danska marknaden. Satsningen på rikstäckande nät bygger på en beprövad strategi som tidigare bland annat genomförts i Sverige.

Redan inledningsvis erbjuds täckning i bl.a KöpenhamnOdenseÅrhusKoldingVejleVarde och Silkeborg.

Smart mätning av vatten, gas och fjärrvärme i fokus

Parallellt med nätutbyggnaden i Danmark inleder Netmore en kommersiell satsning på den danska marknaden för uppkopplade mätare. Bearbetningen sker initialt med ett tydligt fokus på vatten-, gas och fjärrvärmebolag, vilka tillhör områden där efterfrågan på LoRaWAN-konnektivitet är hög.

Vidare har Netmores befintliga kunder och samarbetspartners på den svenska marknaden visat ett intresse för att nyttja det danska nätet, något som tillsammans med satsningen på ovan nämnda områden skapar förutsättningar för både sensortillväxt och växande månatligen återkommande intäkter över tid.

Netmore – en europeisk LoRaWAN-operatör

Netmore och ECN har under 2022 initierat en omfattande expansion av LoRaWAN i Europa. Man erbjuder nu LoRaWAN i Sverige, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Spanien och Danmark. Därtill finns roamingavtal som ger täckning även i Finland.

Nätutbyggnaden, som kombineras med Netmores europeiska ’coverage guarantee’ och ’coverage on demand’ möjliggör för driftsättning av rikstäckande IoT-projekt inom respektive land. Vidare öppnar Netmore, ECN och Polar Structure även dörrar för storskalig samhällsnyttig IoT som spänner över flera länder i Europa.

 

Kontaktuppgifter:

Ove Anebygd, CEO Netmore Group
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com 

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810
tobias@polarstructure.se 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Om Polar Structure

Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se