Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Frankrike

January 27, 2023

Netmore fortsätter utbyggnaden av det europeiska LoRaWAN-nätet och påbörjar utrullning av infrastruktur i Frankrike. Kommersiell marknadsbearbetning har inletts, med syftet att etablera en rad strategiska samarbeten med partners på den franska marknaden. Utbyggnaden av infrastrukturen kommer att påbörjas under första kvartalet 2023.

Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Frankrike

Report this content

Netmore fortsätter utbyggnaden av det europeiska LoRaWAN-nätet och påbörjar utrullning av infrastruktur i Frankrike. Kommersiell marknadsbearbetning har inletts, med syftet att etablera en rad strategiska samarbeten med partners på den franska marknaden. Utbyggnaden av infrastrukturen kommer att påbörjas under första kvartalet 2023.

”Att vi nu etablerar vår infrastruktur i Frankrike är ett logiskt nästa steg i vår europeiska utrullningsplan. Den franska marknaden erbjuder stor potential när det gäller framtida etablering av smarta mätare, inte minst inom vattensegmentet, och vi är glada över att vår expertis och våra beprövade lösningar inom storskalig IoT-konnektivitet nu lanseras på den franska marknaden.

Jag vill också passa på att välkomna Arnaud Delprat till företaget. Arnauds expertis inom IoT och telekom ger honom goda förutsättningar att leda arbetet med att bygga Netmore i Frankrike tillsammans med både lokala kollegor och vårt starka internationella team. Arnaud är en erfaren telekomveteran som kommer med en erfarenhet av 25 år i branschen. I rollen som Managing Director France kommer han att spela en avgörande roll för att utveckla Netmore på den franska marknaden, vilket är en viktig del av vår europeiska satsning.”

säger Ove Anebygd, VD, Netmore Group

LoRaWAN-täckning on-demand möjliggör storskaliga projekt inom utilitysektorn i hela Frankrike

I samband med lanseringen på den franska marknaden kommer Netmore omedelbart att erbjuda LoRaWAN-täckning on demand för storskaliga projekt som kräver pålitlig uppkoppling. Detta innebär att kunder, partners och andra företag som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle kan planera långsiktigt för att uppnå en kostnadseffektiv och pålitlig infrastruktur för smarta mätare, som bygger på beprövad teknik väl lämpad för storskaliga projekt inom utilitysektorn.

Netmores nätutbyggnad följer behoven av uppkoppling, vilket skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig erbjudandestruktur som tillsammans med beprövad teknik ger förutsättningar för projekt som löper över många år.

Denna marknadsetableringsstrategi har visat sig vara mycket framgångsrik i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Spanien, där en omfattande täckning har etablerats parallellt med ett växande ekosystem av lösningar, applikationer, sensorer och mätare.

 

Smart mätning av vatten driver den franska IoT-marknaden

Smart vattenmätning är en snabbt växande marknad i Frankrike. Behovet av förbättrad digitalisering för att uppnå resurseffektivitet ökar, vilket inte minst visade sig under de perioder av svår torka som drabbat landet de senaste åren.

Med LoRaWAN-baserade lösningar från Netmores ekosystem kan kommuner, kommunala företag, tillverkare av vattenmätare och liknande organisationer öka mätbarheten och få bättre kontroll och bättre insikter om vattenresursen. Lösningarna skapar förutsättningar för förbättrad resurseffektivitet och kommer att gynna både kommuner och medborgare, samtidigt som samhället som helhet kan hantera vattenfrågan på ett mer ansvarsfullt sätt och bidra till en mer hållbar och miljövänlig utveckling. Liknande lösningar som för vatten, t.ex. undermätning och läckagekontroll, erbjuds också för gas, fjärrvärme och el.

Strategiska samarbeten

Netmore utvecklar ett kostnadseffektivt nätverk som sätter partners, kunder och slutanvändare i fokus. Nätverksutbyggnaden sker i nära samarbete med strategiskt utvalda partners, t.ex. plattformsleverantörer, lösningsutvecklare, enhetsutvecklare och fastighetsbolag.

Denna flexibla strategi och vårt starka partnernätverk är en viktig del av framgångsreceptet som har resulterat i att våra lösningar används av stora aktörer på allt fler geografiska marknader. Detta har bidragit till att Netmore LoRaWAN nu är det snabbast växande professionella LoRaWAN-nätverket i Europa.

“Det är genom starka samarbeten som förutsättningar skapas för långsiktiga projekt som gynnar hela samhället i övergången till ett mer hållbart sätt att leva.

Vi välkomnar och ser fram emot att inleda fler strategiska samarbeten med franska företag, till förmån för samhällen och medborgare”.
säger Arnaud Delprat, Managing Director Frankrike, Netmore

Netmore LoRaWAN expanderar i hela Europa

Netmore har inlett en stor expansion av LoRaWAN i Europa under 2022. Företaget erbjuder nu LoRaWAN i Sverige, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Spanien och Frankrike. Dessutom finns det roamingavtal som ger täckning i Finland och Schweiz.

Nätutbyggnaden, i kombination med Netmores europeiska “coverage guarantee” och “coverage on demand”, möjliggör utbyggnad av rikstäckande IoT-projekt i varje land. Netmore och dess huvudägare och infrastrukturinvesterare Polar Structure öppnar också dörrar för storskalig, samhällsnyttig IoT i ytterligare länder i Europa.

 

Ett LoRaWAN-nät – flera geografiska marknader

Att välja Netmore som IoT-operatör innebär flera fördelar för tjänsteutvecklare och andra IoT-aktörer.

  • I takt med att Netmores IoT-nätverk växer, ökar också den tillgängliga marknaden för våra kunder.
  • Partners behöver inte göra separata nätverksintegrationer för varje marknad de vill ansluta sig till.
  • En kontaktpunkt för all kundsupport, oavsett geografisk marknad.
  • Kostnadseffektiv anslutning och täckningsgaranti för storskaliga projekt.

Kontaktuppgifter

Arnaud Delprat / Managing Director / Netmore France

Telefon: +33 (0)6 76 01 12 77

E-post: arnaud.delprat@netmoregroup.com

Ove Anebygd / CEO / Netmore Group

Telefon: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com


Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi ansluter byggnader, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk och möjliggör storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, IoT-tjänsteleverantörer och andra partners bygger vi säkra, tillförlitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör digitalisering inom olika sektorer och branscher på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017. Redeye AB är företagets certifierade rådgivare.