Netmore lanserar marknadsplats för IoT – presenterar 30 nyckelfärdiga lösningar

September 16, 2021

Netmore Group lanserar en marknadsplats för aktörer inom IoT. Marknadsplatsen samlar och presenterar nyckelfärdiga lösningar inom en lång rad tillämpningsområden från ett växande antal svenska och internationella tjänsteutvecklare, sensortillverkare och plattformsutvecklare. Netmores rikstäckande LoRaWAN försörjer enheterna i de olika lösningarna med pålitlig och kostnadseffektiv uppkoppling, och garanterar täckning för storskaliga projekt.

Netmore lanserar marknadsplats för IoT – presenterar 30 nyckelfärdiga lösningar

Netmore Group lanserar en marknadsplats för aktörer inom IoT. Marknadsplatsen samlar och presenterar nyckelfärdiga lösningar inom en lång rad tillämpningsområden från ett växande antal svenska och internationella tjänsteutvecklare, sensortillverkare och plattformsutvecklare. Netmores rikstäckande LoRaWAN försörjer enheterna i de olika lösningarna med pålitlig och kostnadseffektiv uppkoppling, och garanterar täckning för storskaliga projekt.

Ta del av nyckelfärdiga IoT-lösningar och förfrågningar

Netmore IoT Market erbjuder vid lanseringstillfället över 30 färdiga IoT-lösningar inom områden som exempelvis vatten, värme, parkering, luftkvalitet och spårning. Tillämpningarna och lösningarna som presenteras har tagits fram av de över 70 olika företag och organisationer som redan idag är anslutna till marknadsplatsen. Marknadsplatsen hittas på https://market.netmoregroup.com/.

Nedan presenteras ett axplock från det aktuella utbudet på marknadsplatsen:

  • H2OIoT: Water Consumption & Supervision – Reducera vattenförbrukningen i ditt fastighetsbestånd genom att visualisera vattenkonsumtionen ned på individnivå. Minskar kostnader och ökar resurseffektiviteten.
  • Bintel Fill level measurement in Molok and UWS containers – Övergå till behovsstyrd tömning av avfall genom att optimera tömningsrutter. Minskar kostnader och reducerar klimatpåverkan.
  • Talkpool Indoor Air Quality Solution – Säkerställ rätt luftkvalitet i exempelvis skolor och på kontor. Motverkar spridning av covid-19.

Klicka här för att komma till marknadsplatsen.

Presentera era färdiga IoT-lösningar eller erbjud sensorer, mätare och övriga enheter till tänkbara köpare

Netmore erbjuder och uppmuntrar etablerade och nya tjänsteutvecklare, sensortillverkare och övriga IoT-aktörer att presentera sina lösningar och erbjudanden på marknadsplatsen, och därmed stärka sin position i det framväxande IoT-landskapet, där allt fler städer, kommuner, industrier och fastighetsägare ser den konkreta nyttan med digitalisering.

 

Stora effektivitetsvinster att hämta för kommuner, privata företag och fastighetsbolag

Den pågående digitaliseringsresan som sker inom bland annat kommuner, städer, industrier och fastigheter bedöms ha mycket stor potential att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar inom ett stort antal tillämpningsområden. Data som hämtas in med hjälp av IoT kan redan idag användas för att exempelvis möjliggöra energibesparingar, minimera resursanvändning och svinn, spåra gods samt optimera och planera logistikkedjor.

Netmore samlar aktörerna på den svenska och internationella IoT-marknaden i syfte att marknadsföra och synliggöra de stora möjligheterna som finns, så att fler företag, kommuner och organisationer genom digitalisering kan förbättra sin verksamhet.

”Digitaliseringen inom kommuner, större företag och fastighetsägare närmar sig en kapprustningsfas. Allt fler aktörer förstår den konkreta nyttan som skapas med smarta IoT-tillämpningar, och att dessa snart är en förutsättning för verksamheten”,
säger Eric Collinder, partneransvarig Netmore Market

Netmore garanterar täckning med LoRaWAN

Storskaliga satsningar på IoT förutsätter en nätverksinfrastruktur som möjliggör en stor geografisk spridning av uppkopplade enheter i form av mätare och sensorer. Plattformen samlar validerade tjänsteutvecklare, sensortillverkare och plattformsutvecklare, samtidigt som man tack vare en täckningsgaranti säkerställer att stora IoT-projekt förses med den konnektivitet som behövs för att uppnå storskalighet.

”Vi är stolta över att Netmores rikstäckande nätutbyggnad öppnar dörrar för att skala upp många av de IoT-projekt och lösningar som redan idag testas med framgång i medelstor skala. Vår nya marknadsplats kommer att bidra till detta”,
Fredrik Skoglund, Head of IoT Network

Över 70 företag är redan anslutna – Anslut ditt företag eller din organisation redan idag

Vid lansering under september 2021 finns 71 anslutna företag som levererar lösningar, hårdvara eller plattformar till den svenska och internationella IoT-marknaden.

Anslutna företag vid lansering: Abeeway, All binary, Ambiductor, AonCHIP, APparkingspot, Aqua Robur, ARAD, ATEA, AXSENSOR, BARANI DESIGN Technologies s.r.o, Bintel, Bosch, Carlo Gavazzi, CityNexus, Cognition, cThings, DAHL, Danalto, DECENTLAB, Diehl, Digital Matter, Direktronik, Elko Ep, ELKO ep, Ellenex, Elsys, Elvaco, Enginko, Enless Wireless, Etteplan, Ewattch, IC-Meter, IIOOTE, IndesmaTech, IndMeas, Infracontrol, IOTSENS, iTron, Lansitec, Litesystems Technologies, LOGGAMERA, Lummelunda Technology, Mainlink, MATOlog, MClimate, Milesight IoT, Moldeo.se, mOOvement, Neoway, Neptune, Netmore Group, nke WATTECO, Norrsidans Innovation, Novosec, OpenLogger, Openmetering, Parkdroid, Plentific, Raybased Proptech AB, RiSiNGHF, Seas-nve, Seeed Studio, Sensapp, SENSATIVE, Sensefarm, Skiply, Small Data Garden, SmartEnds, Specmeters, Strega, Talkpool, TEKTELIC, Tesenso, Viconia IT, Vicotee, Wideco, Zenseio.

”Marknadsplatsen medför att vi stärker vår position som en dedikerad IoT-operatör, och utgör en strategisk viktig pusselbit som har stor potential att skapa tillväxt i våra landsomfattande nät. Vi skapar en naturlig samlingsplats för alla de mycket intressanta internationella aktörerna inom IoT, och ser fram emot att se den konkreta nytta som skapas när lösningarna synliggörs för fler aktörer.” – Säger Ove Anebygd, vd Netmore Group

Kontaktuppgifter:

Eric Collinder, Partneransvarig Netmore Market

Tel: +46 725 260 313

E-post: eric.collinder@netmoregroup.com

Fredrik Skoglund, Head of IoT Network

Tel: +46 705 145 959

E-post: fredrik.skoglund@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90