Netmore lanserar ny webbsida

October 15, 2019

Netmore lanserar ny webbsida

Nya netmoregroup.com förankrar företagets position som IoT-operatör, och introducerar samtidigt en grafisk profil som är utvecklad i syfte att förstärka verksamhetens roll inom framväxande digitala ekosystem. 

Netmore Groups nya organisation och affärsmodell är nu etablerad, och arbetet med att förtydliga kommunikationen om gruppens olika erbjudanden intensifieras. En del i detta utgörs av lanseringen av en ny webbplats, vars syfte är att förtydliga på vilket sätt företagets produkter och lösningar skapar värde för samarbetspartners, kunder och investerare.

Kommunikationen fokuseras till affärsnyttan i våra lösningar och abonnemang, vår IoT-marknadsplats Netmore Market samt investerarrelationer.

”Det har varit en spännande och lärorik uppgift att lyfta fram den nya hemsidan. Att fokusera och skapa tydlighet har varit två viktiga grundpelare i projektet. Nu har vi en bra grund att stå på, och vidareutveckla efter våra partners, kunders och egna behov och önskemål. Samverkan är ju en otroligt viktig del inom IoT och vi har tagit det till nästa nivå. Vi är inte klara, detta är ett pågående arbete och nästa delmål är att integrera Netmore Portal och Netmore Market till hemsidan för att sluta cirkeln och kunna erbjuda hela ekosystemet på en plats” – Johanna Björnson, CMO på Netmore

För mer information:

Johanna Björnson, johanna.bjornson@netmoregroup.com, 0046 708 616 766

Erik Hallberg, erik.hallberg@netmoregroup.com, 0046 706 581 616

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.