Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm

September 26, 2019

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm

Netmore group AB (publ) tar steget in i Stockholms län och får operatörsansvaret för Södertäljes IoT-nät med LoRaWAN®.

Södertälje ligger långt fram i utrullningen av IoT och tillhörande tjänster med väl utvecklad digitaliseringsstrategi. Genom samarbetet mellan Telge Nät AB och Netmore byggs nu LoRaWAN ut för Södertäljes alla verksamheter. Telge Nät är infrastrukturägare och Netmore driver nätet som operatör och ansvar för support både till Telge Nät och alla användare.

”Det glädjer mig och hela organisationen att vi träffats i ett samarbetsavtal med Telge. Södertälje är strategiskt viktigt och nära Netmores hemmaplan i Stockholmsområdet och därför extra roligt.” – Martin Edofsson, Head of Products and Projects på Netmore.

Telge Nät har varit mycket noga i utvärderingen av olika erbjudanden och med vem de samarbetar med vilket Netmore tycker är väldigt bra då det i slutändan handlar om att förbättra för människorna som bor i kommunen.

En viktig fråga inom IoT är informationssäkerhet där Netmore utöver den inbyggda säkerheten med krypterad sensordata i LoRaWAN även har alla servrar fysiskt placerade inom Sveriges gränser. Det betyder att den information som genereras av sensorer och transporteras genom vårt IoT-nät lämnar inte Sverige.

”Utifrån vårt arbete med Digitala Södertälje känns det väldigt givande att vi i samarbete med Netmore påbörjar arbetet med att etablera en publik LoRaWAN-infrastruktur. Detta för att tillhandahålla kommunikation baserat på sensorer och därmed möjliggöra tjänster såsom uppkopplade soptunnor eller proaktiv bevattningsbevakning. Vi ser att arbetet med IoT – sakernas internet (Internet of Things) är en viktig del i vår digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra processer som vi driver, såsom exempelvis öppen data, för att ytterligare öka mervärde gentemot våra medborgare. ​Initiativet stärker ytterligare samarbetet mellan kommunen och Telge-koncernen i gemensam strävan mot ökad medborgarnytta.” -Tony Mc Carrick, Digitaliseringsstrateg på Södertälje Kommun och Tommy Källman, Stadsnätstrateg på Telge Nät.

För mer information:

Martin Edofsson, martin.edofsson@netmoregroup.com, 0730 34 35 53

Tony Mc Carrick, anthony.mccarrick@sodertalje.se, 0766 48 11 94​

Tommy Källman, tommy.kallman@telge.se, 0705 48 04 48

Om Telge Nät AB

Telge Nät ska genom att förvalta och utveckla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp erbjuda rena, enkla, trygga och hållbara tjänsteleveranser med långsiktig positiv miljöpåverkan och till konkurrenskraftiga priser. Vi ska också erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärme-systemet.

Om Netmore

Netmore Group AB (publ) är en IoT operatör som verkar för en hållbar och gemensam syn på Internet of Things för framtiden, i dag. Genom att bygga enhetliga ekosystem för IoT i fastigheter, industrier, städer och bostäder samverkar vi och växer tillsammans med våra partners, lokalt och globalt. Netmore Group AB bildades 2010 och finns listade på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

Taggar: