Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett kapitalanskaffningsprocess

May 3, 2018

Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett en kapitalanskaffningsprocess och avtalat med G&W Fondkommission om genomförande av en partiellt garanterad företrädesemission om ca 12 MSEK, tentativt med genomförande innan sommaren.

Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett kapitalanskaffningsprocess

Netmore (North net connect AB (publ.)) har inlett en kapitalanskaffningsprocess och avtalat med G&W Fondkommission om genomförande av en partiellt garanterad företrädesemission om ca 12 MSEK, tentativt med genomförande innan sommaren.

I samband med detta har en bryggfinansiering om 1,6 MSEK avtalats per idag. Bryggfinansieringen avses att kvittas mot teckning i emissionen under beredning. Företrädesemissionen planeras på sedvanligt sätt göras partiellt garanterad, dvs utan ställda säkerheter.  Med idag befintligt rörelsekapital, tillsammans med nämnd bryggfinansiering, är fortsatt drift av verksamheten säkrad fram tills slutet av augusti

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

 

Om Netmore

Netmore (north net connect AB (publ.)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som North net connect AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 10:30 (CET).