Netmore och finska Digita inleder samarbete inom LoRaWAN® – erbjuder roaming mellan operatörernas nät

March 15, 2022

Netmore och finska Digita inleder samarbete inom LoRaWAN® – erbjuder roaming mellan operatörernas nät

Netmore och finska operatören Digita har tecknat ett samarbetsavtal som avser roaming mellan operatörernas respektive IoT-nät (LoRaWAN). Netmores svenska och internationella kunder får full tillgång till Digitas rikstäckande nät i Finland, och Digita har möjlighet att erbjuda Netmores geografiska LoRaWAN-täckning i Sverige, Storbritannien och Irland.

Netmore fortsätter växa – partners får rikstäckande LoRaWAN i Finland

Roamingavtalet mellan Netmore och Digita innebär att Netmores kunder kommer att kunna koppla upp sensorer, mätare och övriga enheter i Digitas rikstäckande finska nät. Tjänsteutvecklare, sensortillverkare och övriga IoT-aktörer som ingår i Netmores ekosystem får därmed utökade möjligheter att nå ut med nya och etablerade IoT-lösningar till fler geografiska marknader, tack vare utökad täckning.

”Internationalisering och möjligheten att koppla ihop flera geografiska marknader är en central del av vår strategi, och en viktig faktor som bidrar till att etablera LoRaWAN som accessteknologi/protokoll för storskalig IoT”,
säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

 

“Roamingsamarbetet med Netmore är ett viktigt steg för oss i utökningen av ekosystemet för nätoperatörer i LoRaWAN. Nordiska företag och organisationer är pionjärer när det gäller att använda IoT-lösningar, och detta roamingpartnerskap ger våra kunder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utöka deras eget utbud av IoT-lösningar till slutkunderna på den gemensamma marknaden i Finland och Sverige,”
säger Ari Kuukka, Digita’s VP, IoT services.

 

Finsk efterfrågan på LoRaWAN-täckning i Sverige

Samarbetet mellan operatörerna förväntas bidra till abonnemangstillväxt i Netmores nät. Detta till följd av att Digitas kunder och samarbetsparters uttrycker intresse för att etablera sina LoRaWAN-lösningar på den svenska och internationella marknaden, vilket möjliggörs tack vare roamingöverenskommelsen och den täckning som Netmore erbjuder i Sverige, Storbritannien och Irland.

Netmore erbjuder rikstäckande LoRaWAN i flera länder – möjliggör för storskaliga IoT-projekt

Netmore bygger tillsammans med infrastrukturinvesteraren Polar Structure ett växande IoT-nät vars syfte är att skapa förutsättningar för storskalig digitalisering som sträcker sig över nationsgränser. Utrullningen och etableringen av nätverksinfrastrukturen pågår löpande och följer en strategisk plan som baseras på geografi, efterfrågan på konnektivitet och framtida digitaliseringsbehov. Netmore erbjuder även europeisk coverage on demand som öppnar dörren för etablering av IoT-projekt på platser som idag saknar täckning.

Netmores LoRaWAN är anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer, och lägger därmed grunden för att genom storskaliga digitaliseringsprojekt inom ett stort antal områden skapa betydande samhällsnytta.

 

Kontaktuppgifter:

 

Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

Tel: +46 700 80 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

 

Ari Kuukka, VP IoT Services, Digita

Tel: +358 40 149 7942

E-post: ari.kuukka@digita.fi

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90