Netmore och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker fastighetsdigitalisering

December 8, 2021

Netmore Group och försvars- och säkerhetskoncernen MW Group har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med syfte att stärka de båda företagens erbjudande och räckvidd inom cybersäkra, smarta och uppkopplade fastigheter. Avtalet skapar förutsättningar för parterna att ta sig an gemensamma projekt inom digitalisering och automation av fastigheter.

Netmore och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker fastighetsdigitalisering

Netmore Group och försvars- och säkerhetskoncernen MW Group har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med syfte att stärka de båda företagens erbjudande och räckvidd inom cybersäkra, smarta och uppkopplade fastigheter. Avtalet skapar förutsättningar för parterna att ta sig an gemensamma projekt inom digitalisering och automation av fastigheter.

Affärsområden som kompletterar varandra

De båda företagen har ett tekniskt kunnande som tillsammans med respektive företags marknadsposition resulterar i erbjudanden som komplementerar varandra. Tillsammans har man erfarenhet och expertis inom exempelvis cybersäker konnektivitet och krypterade meshnätverk, vilket möjliggör för en hög grad av interoperabilitet som i sin tur ger kunder en framtidssäker digitaliseringsgrund där både pålitlighet och cybersäkerhet utgör centrala delar i digitaliseringsinfrastrukturen.

Netmores affärsområde Property Network och MW Groups dito Cyber kan därför kombineras på ett sätt som stärker erbjudandet för båda företagens befintliga och presumtiva kunder.

”Fastighetsdigitaliseringens acceleration och det växande antalet digitala tillämpningar understryker vikten av cybersäker teknik. Samarbetet med MW Group stärker våra möjligheter att erbjuda våra kunder en digitaliseringsinfrastruktur som redan idag planeras och anpassas efter morgondagens säkerhetsutmaningar och risklandskap.”,
säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

”Netmore är en unik samarbetspartner med sitt marknadserbjudande, tydliga strategi och höga standard. Vi ser ett gemensamt erbjudande för smarta fastigheter som ett bra tillfälle att tillämpa vårt koncept för att bygga robusta meshnätverk, och där flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node utgör stommen. Utöver att noden skapar ett fysiskt och logiskt cybersäkert nätverk för hyresgäster och fastigheternas inbyggda digitala tjänster och system, så möjliggör det även för fastighetsägare som vill ta ägandeskap över sitt nätverk, optimera driften och öka möjligheten till fler intäktsströmmar. Vi är därför övertygade om att detta samarbete är en perfekt matchning.”,
säger Sakarias Strand, Head of MW Cyber, MW Group

 

Kontaktuppgifter:

Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group

Tel: +46 700 80 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

Erik Balod, Chief Business Development Officer, MW Group

Tel: +46 723 09 03 35

E-post: erik.balod@mwgroup.se

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90