Netmore och Niam utökar samarbetet – 50 fastigheter förses med flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node

April 27, 2021

Netmore och Niam breddar och fördjupar samarbetet inom fastighetsdigitalisering. Satsningen innebär att Niam ansluter ett 50-tal fastigheter till Netmore Property Network, vilket sker genom att de aktuella fastigheterna utrustas med flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node. Planeringen av driftsättningen inleds under andra kvartalet 2021, och ytterligare information om utrullningen kommer att kommuniceras löpande.

Netmore och Niam utökar samarbetet – 50 fastigheter förses med flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node

Netmore och Niam breddar och fördjupar samarbetet inom fastighetsdigitalisering. Satsningen innebär att Niam ansluter ett 50-tal fastigheter till Netmore Property Network, vilket sker genom att de aktuella fastigheterna utrustas med flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node. Planeringen av driftsättningen inleds under andra kvartalet 2021, och ytterligare information om utrullningen kommer att kommuniceras löpande.

Tidigare under året inledde fastighetsägaren Niam en omfattande 5G-satsning, och valde efter utvärdering Netmores öppna 5G-infrastruktur för inomhusbruk, med ett första pilotprojekt i Värtahamnen, Stockholm. Nu fördjupas samarbetet, vilket konkret innebär att Niam inledningsvis väljer att förse 50-tal utvalda fastigheter med digitaliseringsplattformen Netmore Proptech Node.

Niam är en av Nordens största privata fastighetsägare med över 1,7 miljoner kvadratmeter fastigheter i sitt bestånd. Bolaget har en långsiktig investeringsstrategi och ett framtidsfokus som på ett tydligt sätt avser nyttja digitalisering i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för både hyresgäster och de samhällen de är belägna i, där hållbarhet och miljöfrågor präglar förädlingsarbetet.

”Det är mycket glädjande att samarbetet med Niam redan nu både vidgas samt fördjupas, och att det hela dessutom konkretiseras med att Niam väljer att satsa på vår flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node. Syftet med våra lösningar är att förse våra kunder med förutsättningar som gör att de blir ledande både gällande digitaliseringsgrad i fastighetsbeståndet, och förstås även när det kommer till att dra faktisk nytta av de många tillämpningar och fördelar som digitaliseringen medför. När vi nu inleder arbetet med att digitalisera Niams fastighetsbestånd vet vi att vi har goda möjligheter att göra stor skillnad, särskilt genom att bidra till ett ökat driftnetto genom att minska kostnaderna med hjälp av digitalisering”, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

Netmores produkt ger fastighetsägare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund, och har stöd för flertalet olika accessteknologier, som exempelvis fiber, 5G, LoRaWAN och Wi-Fi. Detta medför att fastighetsägare som Niam kan dra nytta av en lång rad digitaliseringsfördelar, vilket innebär att höjd standard för hyresgäster, minskad klimatpåverkan och ökat driftnetto går hand i hand.

Jennifer Anderson, Managing Partner Niam, säger, ”Genom detta fördjupade samarbete får Niam som fastighetsägare rådighet över den data som används i fastigheten vilket förenklar möjligheten att integrera nya applikationer, koppla upp fler tillgångar och skapa smartare fastigheter för våra hyresgäster. Niam är redan en av de första fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom 5G och det är därför ett logiskt nästa steg för oss att se till att varje fastighet kan omhänderta de möjligheterna som framtidens konnektivitet medför”

Om Netmore Proptech Node

Kärnan i affärsområdet Netmore Property Network är flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node som installeras i varje fastighet som ansluts. Väl installerad i en eller flera fastigheter möjliggör noden för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av ett antal olika digitaliseringsfördelar som erbjudandet medför.

Netmore Proptech Node möjliggör bland annat:

  • Full kontroll och visibilitet över hela fastighetsbeståndets digitala miljö i form av system och uppkopplade enheter, något som bland annat medför ett samlat och centraliserat grepp kring cybersäkerhet, fastighetsstyrning och fastighetsautomation.
  • Ökat driftnetto genom effektivisering och möjlighet till reducerad energiförbrukning tack vare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund som möjliggör för effektiv fastighetsförvaltning.
  • Ökat driftnetto till följd av att nya digitala intäktsströmmar introduceras för fastighetsägaren. Fastighetsägare kan exempelvis erbjuda internet och Wi-Fi direkt till hyresgäster, erhålla intäkter från IoT-enheter som kopplas upp med LoRaWAN och erbjuda öppen 5G-uppkoppling som kan nyttjas både av hyresgäster och mobiloperatörer.

Läs mer här.

 

För mer information om Netmore, vänligen kontakta:
Ove Anebygd, vd Netmore
+46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Managing Partner Niam
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90